VVA

Wat zou het fijn zijn, als we niet alleen nu, maar ook in de toekomst al onze leden kunnen blijven voorzien van de kleine dingen, die het juist zo fijn maken bij Alterno. Zoals:

– een verzoek van de jeugdcommissie om een bijdrage voor het Sinterklaasfeest
– de minicommissie die ons vraagt de kosten te dragen van shirtjes voor het jaarlijkse minikamp
– vraag van de barcommissie bij te dragen in de aanschaf van een beamer
– een bijdrage voor de jubileumcommissie voor het 50- jarig bestaan.

Regelmatig komen er vanuit de v.v. Alterno dergelijke verzoeken bij het bestuur van de VVA.
Het bestuur bekijkt dan of wij financieel kunnen helpen. Uiteraard moet er wel voldoende in de kas zitten! Vandaar dat wij altijd op zoek zijn naar “Vrienden”. Iedereen kan lid worden van de VVA!

De VVA verkrijgt nl. haar financiën door bijdragen van mensen en/of bedrijven, die zich hiervoor hebben aangemeld en jaarlijks een bijdrage doen. De “Club-van-100” is in de VVA geïntegreerd. Deze club bestaat uit mensen die jaarlijks €100,00 afdragen aan de VVA. 

Bestuur VVA

Het bestuur bestaat momenteel uit Marloes Zinnemers, Tonnie Nijhof en Jos Mulder.

Lid worden

De minimale bijdrage is: € 25,00 p.j. Voor uw bijdrage ontvangt u jaarlijks een factuur en ontvangt u een jaarverslag. Eens in de 2 jaar houden wij een ledenbijeenkomst.

Aanmeldformulier VVA

Hierbij geef ik mij op als lid van de stichting Vrienden van Alterno.
Ik kies voor de volgende jaarlijkse bijdrage(Vereist)

Club van 100

Stand 2022

Bedrijven

Scheeres Handelmij B.V. 2009

Personen

A. Zinnemers 2009

Bert Beernink 2009

Chris Brookhuis 2009

Jos Mulder 2009

Martin Koldenhof 2009

Monique Nijhof 2009

Marloes Zinnemers 2009

Sandro Harwig 2009

P.J.S. Lambooij-Jansen 2012

Jan Voortman 2012

Rob van den Dool 2013

Frans Schäffer 2014

René Steenman 2015

Dick Pol 2017

Cor van Driel 2022

Jaarverslagen

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 14 februari 2024 door Jos Mulder
Share Button