Volleybal Academie gaat 2e seizoen in

Het pilotjaar van de Alterno Volleybal Academie (AVA) zit er op. Het is anders verlopen dan dat we verwacht hadden mede door het vertrek van de oorspronkelijk initiator Inge Visser. In september starten we weer een nieuw seizoen en hebben als doel om er met z’n allen voor te zorgen dat de Alterno Volleybal Academie (AVA) een product vàn en vóór ons allemaal wordt. Inschrijven voor dit 2e seizoen kan nog to 01 juni. Om aan te melden: klik hier

Doel:
Talentvolle (Alterno)jeugd met ambitie meer trainingsuren bieden in Apeldoorn. De AVA is bedoeld als uitbreiding op de teamtrainingen. Naast de reguliere trainingen kunnen de spelers extra producten afnemen bij de AVA om zichzelf zo verder te ontwikkelen.

Alterno wil met deze eigen Academie bereiken dat:
– Er een goede doorgaande lijn komt in de opleiding van mini tot seniorenspeler.
– Spelers uitgedaagd worden om zichzelf te blijven ontwikkelen.
– Trainers worden opgeleid en bijgeschoold binnen de eigen Academie.

Trainingsaccenten:
De trainingen zijn individueel en er zal getraind worden op de volgende onderdelen:
• Coördinatie en motoriek
• Balvaardigheid
• Loopscholing
• Kracht en explosiviteit
• Stabiliteit (Core-stability)
• Volleybaltechniek
• Samenwerken
• Leren leven als topsporter
• Mentale training
• Voeding en leefstijl

Voor wie:
De AVA richt zich op 3 doelgroepen:
– Jongens/meiden 10-12 jaar (mini-leeftijd)
– Meiden 12 – 16 jaar (C en B leeftijd)
– Jongens 12 – 16 jaar (C en B leeftijd)

Wat vragen wij van spelers:
– Inzet, motivatie en enthousiasme
– Letten op leefstijl (gezond eten, geen alcohol, niet roken)
– Plannen: school – sport – vrije tijd
– Geduld, blijven herhalen tot het lukt.

Wat bieden wij de spelers:
– Extra trainingsuren op ochtenden, middagen en zondagen
– Trainers met trainersopleiding/ervaring
– Persoonlijk volleybalplan
– Topsportweek waarin mentale training en leven als sporter extra aandacht krijgen.

Doelen 2014-2018

Vanaf het komende seizoen 2014-2015 willen wij de volleybal academie verder gaan ontwikkelen. Om dit concreet te maken hebben we vijf doelen omschreven die we de komende jaren willen gaan realiseren.

Doel 1: Alle kinderen van de AVA vullen voor iedere training een voorbereidings-en evaluatie formulier in.

Er komt uit een aantal wetenschappelijke onderzoeken naar boven dat het beter is om je training in te gaan met een duidelijk persoonlijk doel. Daarom hebben we ervoor gekozen om voor iedere training een voorbereidings- en evaluatie formulier door de kinderen in te laten vullen. Voor aanvang de training vertelt de trainer wat de accenten van deze training zijn en vervolgens gaan de kinderen met het formulier hun persoonlijke doel van de training opschrijven. Als hun doel op het formulier staat, schrijven ze dit doel vervolgens op het daarvoor bestemde white board om daarna lekker te gaan trainen. Na de training evalueren ze dit en schrijven ze vervolgens op welke aandachtspunten/handvatten ze hebben meegekregen voor de komende trainingsweek. Bij de volgende AVA training evalueren ze dit en passen ze vervolgens hun doelen aan of ze omschrijven een nieuw doel.

Doel 2: Alle AVA deelnemers krijgen 2 keer per jaar een persoonlijk ontwikkelingsformulier om ook op deze manier de ontwikkeling te kunnen monitoren.

2 keer per jaar vullen de trainers van alle AVA deelnemers een persoonlijk ontwikkelingsformulier in en nemen deze door met ouders en speler/speelster. Aan het einde van het gesprek worden er samen met de speler/speelster 2 leerdoelen voor de komende periode afgesproken.

Doel 3: Tijdens de trainingen werken met video analyse.

Tijdens de trainingen van de AVA maken de trainers gebruik van video opnames en analyseren dit samen met de kinderen. Vervolgens delen de trainers deze informatie met de teamtrainers en zorgen ervoor dat de kinderen deze beelden ook thuis kunnen bekijken. Video opnames kun je vertragen en zo zien wat het bewegingspatroon van de kinderen is om vervolgens te kunnen bepalen wat er verbeterd moet worden.

Doel 4: Opzet van de ochtendtrainingen verbeteren.

De opzet van de ochtendtrainingen in de Alternohal gaat veranderen. We willen tijdens de ochtend trainingen gaan werken met individuele kracht/loop programma’s. Dit betekent, dat de kinderen een eigen schema afwerken en de trainers zorgen voor ondersteuning. Verder staat er aan de andere kant van de zaal een opgebouwd volleybal veld. Daar kan aan persoonlijke techniekdoelen worden gewerkt waar in de reguliere AVA trainingen geen tijd voor is geweest.

Doel 5: PR verbeteren.

Om de PR te gaan verbeteren willen we het volgende doen:
– Eigen stukje op de alterno website.
– Een eigen twitteraccount. @AVA_apeldoorn
– Een AVA commissie die zorg draagt voor de communicatie naar kinderen en de informatie op de site.

Trainingen

Groep 10-12 jaar (jongens en meiden)
A) Ochtendtraining (30x) €65,- per jaar
ma 07.00 – 08.00 uur
max. 20 deelnemers

B) Middagtraining (30x) €180,- per jaar
ma 16.30 – 19.30 uur
max. 12 deelnemers

C) Zondagtraining (25x) €120,- per jaar
zo 09.00 – 11.00 uur
max 32 deelnemers (4 minivelden)

D) Topvolleybalweek €100,-
zo/ma/di Herfstvakantie

Groep 12-16 jaar (meiden)
A) Ochtendtraining (30x) €65,- per jaar
wo 06.45 – 07.45 uur
max. 20 deelnemers

B) Ochtendtraining VC Walterbosch (30x) €65,- per jaar
wo 07.15 – 08.15 uur
max. 20 deelnemers

C) Middagtraining (30x) €200,- per jaar
wo 17.00 – 20.00 uur
max. 12 deelnemers

D) Zondagtraining (25x) €180,- per jaar
zo 11.00 – 14.00 uur
max 24 deelnemers

E) Topvolleybalweek €120,-
di/wo/do/vr Herfstvakantie

Groep 12-16 jaar jongens
A) Ochtendtraining (30x) €65,- per jaar
wo 06.45 – 07.45 uur
max. 20 deelnemers

B) Ochtendtraining VC Walterbosch (30x) €65,- per jaar
wo 07.15 – 08.15 uur
max. 20 deelnemers

C) Middagtraining (30x) €200,- per jaar
wo 17.00 – 20.00 uur
max. 12 deelnemers

D) Zondagtraining (25x) €180,- per jaar
zo 14.00 – 17.00 uur
max 24 deelnemers

E) Topvolleybalweek €120,-
di/wo/do/vr Herfstvakantie
De ochtend- en zondagtrainingen vinden plaats in de Alternohal.
De middagtrainingen zullen waarschijnlijk op andere locatie in Apeldoorn gegeven worden.

Samenstelling trainingsgroepen

Samenstelling ochtendtrainingen
De ochtendtrainingen vinden plaats voor schooltijd. Tijdens de ochtendtrainingen gaat het niet om volleyballen, maar om de algemene motoriek en ontwikkeling van het lichaam. Door een goede lichaamshouding, balans, kracht en coördinatie kan een speler een betere (Top)sporter worden en is de kans op blessures kleiner. Op de ochtendtraining zal naast het eigen programma (core-stability, loopscholing, e.d.) ook gewerkt worden met gastdocenten uit andere sporten, o.a. judo en atletiek.
De ochtendtrainingen staan open voor alle spelers van Alterno tussen de 10 en 16 jaar. Wil je jezelf dus motorisch verder ontwikkelen en daarvoor een betere sporter/volleyballer worden, meld je dan aan voor de ochtendtrainingen. De ochtendtrainingen vormen de basis van de AVA.
Bij een over inschrijving voor de ochtendtrainingen, zal er gekeken worden naar een extra ochtend.

Samenstelling middagtrainingen
Bij de middagtrainingen gaan we uit van 1 groep van 12 spelers. De trainingen zijn individueel, maar het is wel belangrijk dat de trainingsgroep qua niveau een beetje bij elkaar aansluit, zodat elke speler mee kan komen en uitdaging heeft.
Nadat de aanmeldingen binnen zijn wordt er een groep samengesteld. Er kan een selectie gemaakt worden na een selectietraining of na overleg met de clubtrainers.

Samenstelling zondagtrainingen
Op de zondagtrainingen hebben we per niveau 2 velden tot onze beschikking. Dit geeft de mogelijkheid om met 2 niveaugroepen te werken binnen dezelfde leeftijdscategorie. We kijken naar de kwaliteit van de speler en in welke groep hij/zij het beste past. Het kan zijn dat er tussentijds geschoven wordt binnen de groepen tijdens een training. Dit kan afhankelijk zijn van de techniek waarop getraind wordt in deze periode.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het niveau, zal er dan door de trainers besloten worden of er nog een selectie moet plaatsvinden. Er kan een selectie gemaakt worden na een selectietraining of na overleg met de clubtrainers.

Samenstelling Topvolleybalweek groep
Spelers die meerdere producten bij de AVA afnemen komen automatisch in aanmerking voor de Topvolleybalweek in de herfstvakantie. Mochten er daarna nog plekken over zijn, dan kunnen ook spelers/speelsters mee die slechts 1 product afnemen.

Trainers

De definitieve trainersinvulling zal nog volgen. De volgende namen kunnen we al wel bekend maken:

Anton Schäffer en Wilco Bresser
Zij zullen samen de zondagtraining van de jongens 12-16 jaar voor hun rekening nemen.

Moniek Jansen
Trainster van de meiden 10-12 jaar op de maandag en bij de meiden 12-16 jaar op de zondag.

Ruben de Vries
Trainer van de jongens 10-12 jaar op de zondag.

Lotte Leukenhaus
Trainster van de meiden 10-12 jaar op de zondag.

Eric Meijer
Trainer van de meiden 12-16 jaar op de zondag, de ochtendtrainingen en is tevens de coördinator van de AVA.
Medische begeleiding
Alterno heeft afspraken met Isokin. Isokin test alle spelers uit de selectielijn 3x per jaar en koppelt deze gegevens terug naar de trainer. Spelers die meerdere producten bij de AVA afnemen zullen hierin ook meegenomen worden. Doordat de spelers meerdere keren per jaar bij Isokin komen, zijn ze daar bekend. Bij een medische klacht of blessure kan een speler nagekeken of behandeld worden door één van de therapeuten bij Isokin. Na deze behandeling (en indien de ouders dit goedkeuren) krijgen de betreffende Alternotrainers een mail daarin met een diagnose en een behandelplan. Op deze manier zijn de lijntjes kort en hopen we ervoor te zorgen, dat blessures voorkomen worden of goed worden aangepakt. De behandelingen bij Isokin vallen onder de basisverzekering.

Alterno adviseert de spelers die meer dan 4 uur per week gaan trainen om daarnaast een sportmedische keuring op Papendal te laten doen. De keuring wordt door veel zorgverzekeraars eens in de 2 jaar vergoed. Meer informatie hierover is te krijgen bij Eric.

AVA commissie
We zijn opzoek naar mensen die zitting willen nemen in de nieuwe AVA commissie. Net als de jeugdcommissie en minicommissie bij Alterno kunnen hierin enthousiaste ouders, trainers of anderen plaats nemen. Bent u geïnteresseerd mail dan naar: ava@alterno-Apeldoorn.nl.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit document vragen, neem dan contact op via: ava@alterno-apeldoorn.nl

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 25 mei 2014 door Jos Mulder
Share Button

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *