Goed om te weten:

Landskampioen Dames 2014

Nationale Beker Dames 2013

Landskampioen Zitvolleybal 2012

Winnaar Jaap van Kasteel trofee
2006, 2012, 2013 & 2014

Lidmaatschap

1. Informatie

Iedereen kan zich op elk gewenst moment aanmelden als nieuw lid van Alterno. Ben je geïnteresseerd en zou je een paar keer mee willen trainen, vraag dan eerst informatie aan over het gewenste niveau door een interesseformulier in te vullen en/of een mail te sturen.

Mini-volleybal (4-12 jaar) Jolanda Essenstam minicie@alterno-apeldoorn.nl
Bekijk de informatie brochure en besluit of je interesse hebt in een proefles: Download
Jeugdvolleybal (12-18 jaar) Jacqueline Koopman jeugdcie@alterno-apeldoorn.nl
Senioren vacature seniorencie@alterno-apeldoorn.nl
Recreanten Rudy van Hedel recreanten@alterno-apeldoorn.nl
Interesse in recreatievolleybal? Bekijk eerst de recreantenpagina: klik hier

Samen met de desbetreffende technisch coördinator wordt bepaald bij welk team je mee kunt gaan trainen. Je mag gratis meetrainen tot de eerste van de maand volgend op de eerste training.

2. Lid worden

Indien je, nadat je een aantal keren hebt meegetraind, besluit om lid te worden dan vragen we je het volgende te doen:

Ben je tussen de 4 en 12 jaar:
Download dan het proeflesformulier en stuur dit ingevuld naar de minicommissie. Zij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Voor een definitieve aanmelding ontvang je vervolgens het aanmeldformulier via onze hoofdtrainer. Download
Indien je dan definitief lid gaat worden vul dan het lidmaatschapsformulier voor de mini-afdeling in Download
Ben je ouder dan 12 jaar: Download het aanmeldformulier en stuur dit naar de jeugdcommissie Download

Wil je ook competitie gaan spelen, dan kun je dat op het aanmeldingsformulier aangeven. Competitiespelers zijn naast de verenigingscontributie ook NeVoBo-contributie verschuldigd. De ledenadministratie zorgt ervoor dat je wordt aangemeld bij de NeVoBo en je ontvangt een spelerskaart. Je dient zelf te zorgen voor het aanleveren van een digitale pasfoto. Dit kan bij een door de Nevobo aangegeven fotograaf. Wanneer je van een andere vereniging komt, en al bekend bent bij de NeVoBo, dan graag het NeVoBo-nummer vermelden op het aanmeldingsformulier. Wanneer je nog in het bezit bent van een geldige spelerskaart, dan ben je hier zelf verantwoordelijk voor. De NeVoBo levert in deze situatie namelijk geen nieuwe spelerskaart. Het is altijd mogelijk een nieuwe spelerskaart aan te vragen. Hiervoor wordt echter wel € 5,00 in rekening gebracht. Voeg s.v.p. geen spelerskaarten bij het aanmeldingsformulier

Ondersteunend lid worden: Wil je zelf niet actief gaan volleyballen, maar ben je wel geïnteresseerd in het wel en wee binnen Alterno, dan bestaat de mogelijkheid om ondersteunend lid te worden. Hiervoor dien je eveneens het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie.

3. Lid zijn: contributie seizoen 2018-2019

VERENIGINGSCONTRIBUTIE INCLUSIEF NEVOBO (inschrijfgeld € 6,00)
Breedteteams Plusteams
Jaar Kwartaal Jaar Kwartaal
JEUGD-CIR (tot 12 jaar) € 247,00 € 61,75
JEUGD-ABC (12 tot 18 jaar) € 269,00 € 67,25 € 354,00 € 88,50
SEN-COM (vanaf 18 jaar) € 382,00 € 95,50 € 467,00 € 116,75
SEN-RECREANTEN € 229,00 € 57,25 n.v.t. n.v.t.
SEN-ZITVOLLEYBAL € 362,00 € 90,50 € 447,00 € 111,75
ONDERSTEUNEND LID € 45,00 € 11,25 n.v.t. n.v.t.

 

De contributie is opgebouwd uit twee delen de basiscontributie en de Nevobo contributie. De Nevobo contributie betreft de kosten voor het spelen van competitie (Nevobo-contributie van € 12,50, digitale foto, spelerspas, zaalhuur tijdens wedstrijden, teamgelden en andere competitiekosten).

Daarnaast hanteert Alterno een plustoeslag voor spelers die in een plusteam spelen. Plusteams zijn de teams die vaker dan één keer per week trainen. Deze teams worden voor elk seizoen opnieuw door de vereniging bepaald. Voor elk lid dat in een plusteam speelt, wordt het jaarbedrag van de verenigingscontributie met € 85,00 verhoogd (mini’s € 70,00). Voor het seizoen 2018-2019 zijn de volgende teams plusteams:

  • Heren 1, 2 en 3
  • Dames 1, 2, 3, 4, 5 en 6
  • Jongens A1, B1, C1, C2
  • Meisjes A1, B1, C1, C3

Alle mini’s (jeugd-circulatie) trainen al 2x in de week of worden in de gelegenheid gesteld om 2x te trainen, waardoor voor alle mini’s de plusteam contributie geldt.

Let op: Ook bij individuele jeugdspelers die 2 keer per week trainen wordt dezelfde toeslag als bij de plusteams geïncasseerd. Dit is voor dit seizoen €21,25 per kwartaal (€85,00 per jaar).

Speciale regelingen: Blessureregeling & Gezinskorting

Blessureregeling

Voor leden die vanwege een blessure of zwangerschap 3 maanden aansluitend niet kunnen volleyballen, bestaat de mogelijkheid een deel van de betaalde contributie terug te vragen. Vul hier voor het aanvraagformulier in en neem vervolgensr contact op met de ledenadministratie

Aanvraagformulier blessureregeling: Download

Gezinskorting

Voor gezinnen waarvan drie of meer personen het gehele seizoen spelend lid zijn, kan er aan het eind van het seizoen € 17,50 gezinskorting gegeven worden. Indien u gebruik wilt maken van deze gezinskorting, dient u dit bij de ledenadministratie schriftelijk (per post of per e-mail) kenbaar te maken.

Voor meer informatie, verhuisberichten en/of wijzigingen (bijv.e-mailadres), kunt u terecht bij de ledenadministratie:

Annemarie van Trijp, tel: 06-40890667 of mail: ledenadministratie@alterno-apeldoorn.nl

4. Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap kan uitsluitend per 1 juli of per 1 januari van het desbetreffende seizoen worden beëindigd. Alleen wanneer de opzegging schriftelijk (per post of per e-mail) is doorgegeven aan de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@alterno-apeldoorn.nl) wordt de contributiebetaling beëindigd. Telefonisch opzeggen of opzeggingen via het contactformulier worden niet geaccepteerd. Wij verzoeken u om uw opzegging uiterlijk 1 maand voor deze datum (1 juli of 1 januari) aan te geven. Bij afmelden na bovengenoemde datum wordt de termijn automatisch met 6 maanden verlengd.

Mailadres ledenadministratie: ledenadministratie@alterno-apeldoorn.nl

5. Privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Alterno houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijk wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, die per 25 mei 2018 van kracht is in Europa). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (denk hierbij aan b.v. de leden administratie, teamindeling, uitwisseling met de Nevobo t.b.v. de competitie);

– Uitdrukkelijk vragen om uw toestemming als wij nieuwe gegevens toevoegen aan ons systeem;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (denk hierbij aan de NeVoBo);

– Alle door ons ontvangen fysieke post en/of e-mail, met daarin uw persoonlijke gegevens, in behandeling nemen en op correcte wijze verwerken;

– Adres wijzigingen direct behandelen en verwerken;

– U als Alterno lid de nieuwsbrief en uitnodigingen voor speciale evenementen van Alterno toezenden;

Indien u bezwaar heeft tegen verwerking van uw gegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen met Bestuur@alterno-apeldoorn.nl

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 24 september 2018 door Jos Mulder
Share Button