Historie

Alterno 1973 – 2016: Van Alternatief naar  vaste waarde

Het begin

m_Uitnodiging1973Op 27 juni 1973, vijftig jaar geleden,  werd tijdens de eerste algemene ledenvergadering volleybalvereniging AVV. Alterno opgericht.  De naam werd bedacht door Bert Huigen omdat de nieuwe vereniging werd gezien als een “alternatief” voor de reeds bestaande volleybalverenigingen zoals plaatsgenoot Dynamo.

De club ontstond uit een fusie tussen de “oudere” verenigingen BBSC (Blokkers, Blue Stars en Smash Combinatie), opgericht in 1967 en United met zijn oorsprong nog verder terug in de geschiedenis, nl. in 1958.

De eerste voorzitter van Alterno werd Wim Schut, geassisteerd door Ria Leeuwenkamp als penningmeester(es) en Theo Roelofs als vice-voorzitter.  De contributie in dat eerste jaar bedroeg trouwens 45 gulden voor junioren en 73 gulden voor leden van 18 jaar en ouder, vooruit te betalen in augustus 1973. Toch leuk om te weten!

ontstaanAlternoDe nieuwe vereniging ging spelen en trainen in sporthal Zuid. Er verscheen een eigen clubblad, noodzakelijk vanwege het ontbreken van een eigen accommodatie, voor de clubbinding, waarin oa. te lezen valt dat zowel het eerste damesteam als het eerste herenteam van start gingen in de toenmalige 2e divisie.

In het begin telde Alterno nog niet zo heel veel leden, ca. 120. Dit aantal groeide echter erg snel. Aan het einde van dat eerste seizoen wist de redactie van het clubblaadje al te melden dat in april 1974 het aantal boven de 200 zou gaan uitkomen (maart: 110 heren en 86 dames). Er waren in dat eerste seizoen (1973-1974) in totaal maar dertien (nu in 2013 zijn dat er ca. 80!) Alterno teams aan het ballen.  Vijf heren- , vier damesteams,  drie meisjesteams en ook een jongens aspirantenteam. Dit laatste team, getraind door Gert Abbink, was het eerste kampioensteam van Alterno. Op 6 mei 1974 kon de kampioensvlag bij onze vereniging dan ook voor het eerst in top. De andere kant van de medaille was echter dat er in dat eerste seizoen 5 teams degradeerden, waaronder Heren 2. Dit was het oude United team.

Naast de sportieve verrichtingen was er een ander fenomeen dat in de beginperiode van zich deed spreken: Het Pinksterkamp. Een kampcommissie die bestond uit Mieke en Theo Roelofs, Bert en Ria Huigen en Henny en Joke Bult begonnen met de voorbereidingen van iets waarvan zij ook niet konden bevroeden dat het zou uitgroeien tot iets wat bij Alterno niet meer weg te denken was en jarenlang heeft stand gehouden. De aanmeldingen voor dat eerste familiekamp op locatie van Camping Beekhuizen te Rozendaal  waren overweldigend. Deze eerste aflevering vormde dan ook het begin van een lange traditie.

Het tweede competitieseizoen (september 1974) ging van start met een aanwijzing door het bestuur van de voorgeschreven nieuwe kleding: “Donkergroen shirt met grote witte cijfers voor en achter. Dames een wit badstof broekje. Heren een witte broek met groene bies” .  Het groen zou Alterno vanaf dat moment nimmer meer verlaten.

Een nieuwe voorzitter

Fop ten BroekOp 1 april 1975 wordt ene F.J. ten Broek (foto) lid van Alterno en hoewel zijn voornaam Fop is, betrof het hier allesbehalve een 1 april grap, zoals de geschiedenis ons wel heeft geleerd. Aan het einde van het seizoen legde Wim Schut namelijk zijn voorzittershamer neer. Nadat hij in de ALV inmiddels benoemd was tot erelid, werd Wim opgevolgd door Fop ten Broek in juni van dat jaar. Fop ten Broek zou de langstzittende voorzitter van Alterno worden in de geschiedenis van de club met ruim 23 voorzittersjaren. Pas in 1998 draagt hij uiteindelijk de voorzittershamer over, maar bleef tot op hoge leeftijd betrokken bij zijn club. Fop ten Broeke overleed in 2019..

Bij zijn aantreden in 1975 mocht de kersverse voorzitter meteen mee op het (2e)  Pinksterkamp. Dat hij dat wel kon waarderen blijkt uit een interview van juni 1975: “In een woord geweldig! Ik werd geconfronteerd met actieve leden die mij bij aankomst direct een stoel en een pils aanboden, zodat ik mij meteen op mijn gemak voelde. Ik proefde opnieuw de sfeer van kameraadschap en genoot van de plezierige plagerijtjes. Het was al met al een uitermate geslaagd Pinksterkamp.”

Ten Broek kwam aan het hoofd te staan van een vereniging die aardig begon te groeien. Aan het einde van het tweede seizoen telde de club 240 leden en verderop in 1975 werd al het 300ste lid verwelkomd in de persoon van de toen 12 jarige Mieke Jansen en de groei zette zich door richting 400 in het jaar daarop.  De  jeugd van Alterno liet ook nadrukkelijk van zich horen. Van de 4 deelnemende jeugdteams wisten er zich in 1976 drie bij de beste 8 van Nederland te plaatsen, een voorbode voor de komende jaren.

Het eerste lustrum

Dames 1 seizoen 1978-1979In de zomer van 1978, viert Alterno haar 1e lustrum. Helaas is er op dat moment voor Alterno geen sportief succes. Zowel het eerste damesteam als het eerste herenteam degraderen naar resp. de 3e divisie en de 1e klasse. Een heden ten dage bekend Alterno gezicht, Gert Abbink, treedt aan het begin van het nieuwe seizoen (’78-’79) aan als trainer van Heren 1. Voorzitter ten Broek toont zich tijdens de lustrumviering echter uitermate tevreden. Alterno begint een vaste waarde in volleyballand te worden, het ledenaantal is met 400 prima en de vereniging is op dat moment financieel gezond. Op uitbreiding wordt, gezien het probleem om aan voldoende kader te komen, niet ingezet. In de jaren daarop wordt hard gewerkt aan de jeugdopleiding. Het eerste grote succes komt in juni 1981. Jongens A slaagt er in Nederlands kampioen gesloten club te worden. Onder de bezielende leiding van Gé Pasman en Theo Berenschot verovert Alterno hiermee voor het eerst in haar nog prille geschiedenis een nationale titel….Er zullen er nog vele volgen.

De Boei

Bouw clubhuis 1985 AIn juni 1983 bestaat Alterno al weer 10 jaar en dat wordt gevierd op 18 juni met een sport- en spelprogramma in de Mheenhal, gevolgd door een feestavond in wijkcentrum de Stolp. Dan is er ook de uitslag van een grote verloting met als hoofdprijs een Volvo die uiteindelijk een flinke opbrengst van 30.000 gulden oplevert. Een in september georganiseerde rommelmarkt doet daar nog eens 4.000 gulden bovenop. Bedragen die hard nodig zijn want de plannen voor de bouw van een eigen honk beginnen steeds concretere vormen aan te nemen. In 1984 krijgt Alterno eindelijk groen licht van de gemeente Apeldoorn voor de bouw van een eigen clubhuis. Voorzitter Fop ten Broek hoopt in juni te kunnen starten maar dat wordt uiteindelijk februari van het jaar daarop. De begroting van 210.000 gulden is dan rond en er is toestemming van de gemeente om de 270 vierkante meter grote accommodatie te gaan bouwen. Die bouw start op 03 maart en iets later, op 28 maart legt dhr. W. Rinsema van de afdeling bouwzaken, gemeente Apeldoorn, de eerste steen in het bijzijn van voorzitter Fop ten Broek. In juni wordt het nieuwe clubhuis, dat de naam “De Boei” krijgt toegemeten, al in gebruik genomen.

bouw clubhuis1985 BDe officiële opening is echter pas op 18 september. Dan verricht Wethouder vd. Bent de openingshandeling en is Apeldoorn een volleybalclubhuis rijker. Voorzitter ten Broek droomt dan inmiddels al een beetje van een eigen sporthal en ventileert dat ook naar de media. Aan groter groeien moet hij daarentegen niet denken: “Met 350 leden zijn wij groot genoeg. We moeten tenslotte geen Dynamo worden”, aldus één van zijn memorabele uitspraken.  Op sportief gebied is 1985 ook een goed jaar. Meisjes A bereikt een 2e plaats op de gesloten jeugdkampioenschappen en Jouke de Haan tilt samen met het Alterno bestuur het zitvolleybal als een volwaardige tak van de volleybalsport van de grond.

Een eigen sporthal

Bouw Alternohal 1988 A

In de zomer van 1986 (op 07 juni) viert Alterno met een grote reünie dat het 12½  jaar bestaat. Omdat de club de thuiswedstrijden speelt in de Zuiderparkhal, op enige afstand van het eigen honk: “de Boei”, ontvouwt de club voor het eerst plannen voor de bouw van een eigen thuishal. Die plannen lijken in de zomer nog urgenter te worden als zowel Dames 1 (Pim Pasman) als Heren 1 (Wouter Eijckelenboom) het kampioenschap in de promotieklasse binnen weten te slepen waardoor promotie naar de landelijke 3e divisie voor beide teams een feit is. Als eind 1987 de stichting EBA (eigen beheer Alternohal) is opgericht, krijgt Alterno het jaar daarop toestemming om te starten met de bouw van een eigen hal, naast het clubhuis. Met een begroting van 750.000 gulden is het de planning dat er nog dat seizoen een mooie accommodatie moet verrijzen en dat lukt. Op 01 juni 1988 gaat de eerste spa de grond in en een week later legt bestuurslid en later erelid Piet Graaff, de eerste steen. De bedoeling is dat de hal aan het begin van het nieuwe seizoen al speelklaar is maar die deadline wordt niet gehaald.  Op 03 oktober wordt de hal namelijk pas voor het eerst in gebruik genomen. De officiële opening vindt vervolgens plaats op 26 november door wethouder Vriezen. Dan zijn ook de leden inmiddels in beweging gekomen middels een spontane actie waarmee de aanschaf van beweegbare/verrijdbare tribunedelen mogelijk wordt gemaakt. U kunt ze momenteel nog steeds in onze hal bewonderen.

De spiksplinternieuwe hal haalt het jaar daarop nogmaals de krant als een vrachtwagen de pui ramt en er voor 25.000 gulden schade ontstaat.

MC Open Club Ned. Kamp 1992Een paar jaar later, in 1992 wordt Alterno voor het eerst in de historie Nederlands kampioen Open Club met een jeugdteam, het meisjes C team  dat olv. Theo Roelofs en Henk Bijl (dan ook trainer van Dames 1) staat.

Fusie met CB Lions

In mei 1995 wordt Alterno weer een stukje groter door een fusie met CB Lions, de volleybalclub van Centraal Beheer. Het ledental stijgt in één klap met 35 en komt boven de 600 uit. Voorzitter Fop ten Broek geeft in een interview in de krant aan dat ivm de capaciteit aan de Waleweingaarde hiermee qua ledenaantal de limiet inmiddels wel is bereikt.

In de jaren daarop krijgt Alterno met Middelink in maart ‘96 een nieuwe hoofdsponsor. Het warenhuis verbindt zijn naam voor drie jaar aan de club.  Ook vermeldenswaardig is dat Jongens C  olv. Arvid Beekman in 1997 een dubbelslag weet te slaan door twee keer Nederlands kampioen te worden door zowel bij de Open als de Gesloten Nederlandse kampioenschappen te titel te grijpen,  iets wat nog niet eerder is gepresteerd  door een Alterno team.

Alterno wordt Dros/Alterno

In 1998 bestaat Alterno 25 jaar, wat wordt gevierd met een feestweek, de 1e Week van Alterno, (inmiddels zijn we toe aan de 16e Week van Alterno!) met diverse activiteiten voor jong en oud. Het is het laatste kunstje van voorzitter ten Broek. Na 23 jaar voorzitterschap neemt hij afscheid. Hij ontvangt voor zijn inzet een Koninklijke onderscheiding en wordt bovendien benoemd tot erelid en erevoorzitter van onze vereniging.  Jac Schreuder neemt de voorzittershamer over. Alterno heet dan nog Middelink/Alterno maar een jaar later, in april 1999 kondigt voorzitter Schreuder aan dat de komende 3 jaar de firma Dros de hoofdsponsor van Alterno zal zijn. Het zullen er ruim 10 worden waarbij de namen van de firma Dros en Alterno ook nu nog door vele volleyballiefhebbers nog steeds in een adem worden genoemd. April is in dat jaar sowieso al een feestmaand voor de vereniging want het eerste damesteam wordt olv. trainer Pim Pasman kampioen in de 2e divisie en promoveert voor het eerst in de historie naar de 1e divisie. Als klap op de vuurpijl sleept trainer Wilhelm de Ruiter met Heren 1 na een 2e plek in de 3e divisie in mei nog P/D wedstrijden binnen en weten de mannen hierdoor alsnog promotie naar de 2e divisie te bewerkstelligen.

Scan0018In september 2000 is de uitbreiding van de accommodatie aan de Waleweingaarde gereed. Door de bouw van het Edisoncollege krijgt Alterno er twee gymnastiekzalen bij. Bovendien wordt de vloer in de hal vervangen door een houten, verende, zgn Amerikaanse vloer, gelegd door de firma Descol uit Deventer. Na een opknapbeurt in 2012 doet deze overigens vandaag de dag nog steeds uitstekend dienst.

 

Alterno doet vanaf het jaar 2000 ook steeds meer van zich spreken. Jongens B1 wordt in mei 2002 bijv.  Nederlands Kampioen gesloten club en het eerste Herenteam wordt in de reguliere competitie weliswaar 2e maar promoveert na P/D wedstrijden toch naar de eerste divisie.  Jac Schreuder treedt af als voorzitter. Hij wordt later dat jaar opgevolgd door Jaap van Brummen.

Van divisie naar de top

In de zomer van 2004 presenteert Alterno een nieuwe trainer voor het eerst Dames team dat uitkomt in de 1e divisie. Het is de in de volleybalwereld niet onbekende Gert Veldhuizen. Onder zijn leiding zal Alterno een jaar later de stap maken naar het hoogste Nederlandse volleybalpodium, de eredivisie. Het jaar daarop is het zover maar eerst gaan de mini’s van Alterno nog voor het eerst op minikamp in Epe, dan nog met een bescheiden aantal van 75 maar dat zal al snel gaan oplopen naar ruim 150 kinderen per jaar.

Dames 1 kampioen 1e divisie 2005In het voor de vereniging historische jaar 2005  wordt Dames 1 uiteindelijk kampioen in de eerste divisie en promoveert het, nadat een beslissingsduel tegen Donitas niet doorgaat omdat de Groningse dames geen team op de been kunnen brengen, via een playoff cyclus waarin aan het einde thuis met 3-0 van Orion wordt gewonnen, naar het hoogste niveau van Nederland. Er zijn ambities voor een nieuwe grote sponsor en een uitbreiding van de accommodatie. Plannen die echter uiteindelijk allemaal niet door gaan. Desondanks doet Dames 1 het dit eerste seizoen in de Eredivisie boven verwachting goed. Een vijfde plek en plaatsing voor de Final Four van het nationale bekertoernooi is een mooi resultaat voor het team van Veldhuizen. Ook bij de jeugd weer mooie resultaten. Alterno wordt in dat jaar (2006) voor het eerst beste Jeugdvereniging van Nederland tijdens de Nederlandse Open clubkampioenschappen doordat Jongens A1 en Jongens CMV kampioen van Nederland worden en Meisjes CMV een eervolle 2e plek weet te halen. Topsport heeft definitief zijn intrede aan de Waleweingaarde in Apeldoorn gedaan.

Het jaar 2007 begint problematisch. In januari stapt Gert Veldhuizen op, na aanhoudend slechte resultaten. Interim coach Leo Groeneveld weet, samen met clubicoon Frans Schäffer, vervolgens Alterno te behouden voor de Eredivisie. Hij wordt in de zomer afgelost door Ivo Martinovic die een jaar later al weer door Matt van Wezel zal worden opgevolgd. Heren 1 wordt in 2007 kampioen en promoveert naar de 1e divisie maar slaagt er in het daaropvolgende seizoen net niet in om weer de titel te pakken. De ploeg van Ali Moghaddasian mist het kampioenschap in de 1e divisie op basis van set-coëfficient en wordt uiteindelijk 2e. In december van 2008 stopt Jaap van Brummen als voorzitter van Alterno na 6 jaar voorzitterschap (2002 – 2008). Alterno gaat een voorzitterloze periode tegemoet en verkeert in financiëel zwaar weer, maar op sportief vlak breken er mooie tijden aan.

De eerste bekerfinale

Bekerfinale 068 (2)In 2009 speelt Dames 1 voor het eerst in de historie een bekerfinale. Ongeveer 500 supporters gaan (o.a. met 4 bussen) richting Almere waar ze Alterno zien verliezen van het oppermachtige TVC Amstelveen o.l.v. Avital Selinger. Ook de Supercup, later dat jaar in Apeldoorn tegen datzelfde TVC, kan niet in winst worden omgezet.

Een droevige gebeurtenis in 2010 is het overlijden van erelid Piet Graaff. Een stuk feestelijker is het feit dat Dames 1 haar 2e bekerfinale en Supercup weet te halen maar helaas gaan ook deze beide wedstrijden verloren. Leuk is dat ook Heren 1 dat seizoen bekerhistorie schrijft met het halen van de kwartfinale. Het avontuur eindigt pas nadat er thuis is verloren van eredivisionist Landstede/Zwolle. Ook de mini’s doen van zich spreken. Zowel de Jongens als meisjes CMV worden in eigen huis Nederlands kampioen bij de Asics Open. Minder is dat Hoofdsponsor Ronald Dros na 10 jaar aankondigt te stoppen. Hij wordt weliswaar opgevolgd door het Kindercentrum van Jaap Buitenhuis maar die kan het hoofdsponsorschap slechts twee jaar volhouden. In de zomer van 2010 gaat de Alterno jeugd voor het eerst drie dagen op kamp naar het Summercamp te Heino.

Meer sportieve successen

In 2011 werd het 2e Damesteam o.l.v. Rinke van den Brink op de laatste speeldag in eigen hal kampioen in de 1e divisie na een spannende eindstrijd en promoveerde daardoor voor het eerst in de historie van Alterno naar de B-league, nu Topdivisie. Ook het zitvolleybal bloeide dit jaar weer op zodat Alterno het seizoen met maar liefst 2 teams in de Eredivisie kon beginnen. Het werd uiteindelijk een topseizoen voor de zitters.

zitvolleybal kampioen van Nederland 2012Onder leiding van Wim Aldershoff en Jouke de Haan wordt het eerste zitvolleybalteam aan het einde van dat seizoen in 2012 voor het eerst in de geschiedenis Nederlands kampioen. En dat nog wel in eigen hal. Een feestelijke gebeurtenis die bij menig Alternofan nog vers in het geheugen ligt. Ook de jeugd doet het uitstekend op de Open Nederlandse jeugdkampioenschappen. Nederlands kampioen worden Jongens CMV (Niels Boot), Meisjes CMV (Inge Visser) en Meisjes C (Rien Scholten en Jessica Poeles). Ook de andere OC team weten uitstekend weten te presteren (oa. MB wordt 3e en JC wordt vierde) waardoor Alterno met overmacht voor de 2e keer in de geschiedenis de felbegeerde Jaap van Kasteeltrofee voor de beste Jeugd(opleiding) van Nederland wint. Dit wordt in het clubhuis waar de uitreiking plaatsvindt, groots gevierd en krijgt nog een toetje, later dat jaar op de feestavond met een Koninklijke onderscheiding voor Rien Scholten, als waardering voor zijn 30-jarige trainerschap van meisjes C1.

Rien Scholten Beste jeugdvereniging 2012In het jubileumseizoen krijgt Alterno met Leo Dadema na twee jaar eindelijk weer een nieuwe voorzitter. Hij begint zijn werkzaamheden in een voor de club in vele opzichten historisch jaar. Niet alleen vanwege het 40 jarige bestaan maar ook vanwege de prestaties. Alterno wordt voor de derde keer uitgeroepen tot beste jeugdvereniging van Nederland. Met het Nederlandse kampioenschap van meisjes A op de Open jeugdkampioenschappen wordt deze titel nog eens onderstreept.

Dames 1 wint bekerAls klap op de vuurpijl verovert het eerste damesteam met de Nationale Beker voor het eerst in de clubhistorie een nationale prijs. Een mooier cadeau voor een jubilerende vereniging is er nauwelijks te bedenken. Het onderstreept nog maar eens dat Alterno, ooit begonnen met 120 leden als Alternatief voor…..inmiddels met haar meer dan 750 leden is uitgegroeid tot een vaste waarde in volleyballend Nederland.

En de successen gaan door in 2014 als Alterno voor de vierde maal de Jaap van Kasteel Trofee binnen weet te slepen en wordt uitgeroepen tot beste Jeugdvereniging van Nederland. Om het allemaal nog mooier te maken verovert Dames 1 in april 2014 na drie gewonnen wedstrijden tegen Sliedrecht Sport de Landstitel bij de vrouwen. De voorzijde van de Alternohal verandert als er eind van dat jaar een uitbouw boven op de bergingen wordt gemaakt voor extra vergaderruimte en een ruimte voor de businessclub. In 2015 kent Alterno weer een historische gebeurtenis. Heren 1 wordt kampioen in de Topdivisie en promoveert naar Nederlands hoogste podium. Het seizoen daarop weten de mannen onder leiding van Gert Veldhuizen en Mathijs Mast zich daar keurig te handhaven. In de zomer van 2016 stopt Leo Dadema als voorzitter. Henk Wijnsma neemt in oktober de hamer van hem over na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. (JM)

Dames 1 Landskampioen140416_Stedendriehoek_Alterno voor het eerst landskampioen

Bijlagen: 

– Bestuursleden van Alterno: klik hier
– Alterrno van jaar tot jaar: klik hier

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 18 augustus 2023 door Jos Mulder
Share Button