Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie en geweld kunnen, behalve dat ze ongewenst zijn, ook ingrijpende gevolgen hebben. Het bestuur van volleybalvereniging Alterno vindt dat ongewenste omgangsvormen onaanvaardbaar zijn. Het volleyballen moet plaatsvinden in een voor iedereen veilige omgeving. Wanneer men te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen is dat een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als men zelf niet het slachtoffer is maar het ziet gebeuren. Het bestuur heeft afspraken gemaakt over maatregelen waarmee we binnen de volleybalvereniging ongewenste omgangsvormen kunnen voorkomen en zonodig ook aanpakken. De vereniging heeft gekozen voor het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen. Dit zijn Jaap Lambooij en Marga Mulder. Indien er sprake is van ongewenst gedrag kan dat bij een van de vertrouwens- /contactpersonen worden gemeld. Door te klikken op de link hieronder kan contact met hen worden opgenomen.

Contact

Meer informatie over de rol van de vertrouwens/contactpersoon binnen volleybalvereniging Alterno staat beschreven in het protocol vertrouwenscontactpersoon.

Protocol vertrouwens/contactpersoon: Download

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 4 december 2018 door Jos Mulder
Share Button