Vacaturebank

Binnen onze vereniging zijn wij momenteel op zoek naar:

Algemene zaken

2e scheidsrechterscoordinator

Voor meer info: Esther Zinnemers: wedstrijdsecretariaat@alterno-apeldoorn.nl

Penningmeester

In het najaar van 2019 treedt Penningmeester André Tijhuis af en is niet herkiesbaar. Het bestuur is daarom op zoek naar een opvolger die zich prettig voelt bij getallen en zich als medebestuurder vanaf seizoen 2019-2020 voor de vereniging wil inzetten.

Taken:

· Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid

· Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)

· Vergadert gemiddeld 1x per 4 weken met het verenigingsbestuur

· Beheert de geldmiddelen

· Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven

· Draagt zorg voor tijdige inning van contributies etc.

· Onderhoudt contact met de ledenadministratie

· Draagt zorg voor betalingen namens de vereniging

· Maakt facturen op

· Vraagt subsidies aan

Voor deze rol is een goede financiële achtergrond een nodig, heb je belangstelling voor deze vacature? Neem dan contact op met:

André Tijhuis (Penningmeester) of Henk Wijnsma (voorzitter)

Email: Bestuur@alterno-apeldoorn.nl

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 12 februari 2019 door Jos Mulder
Share Button