Privacy

Bij Alterno doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan we daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Alterno houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijk wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, die per 25 mei 2018 van kracht is in Europa).

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn nodig voor het functioneren van de vereniging Alterno. De vereniging Alterno is verantwoordelijk voor deze bestanden en beheert deze zorgvuldig.

  • We vragen niet meer gegevens dan we nodig hebben en gebruiken ze alleen voor verenigingsdoeleinden. We geven b.v. geen mailbestanden e.d. aan derden. We verstrekken uitsluitend gegevens aan organisaties waarmee we een zogenoemde verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Hierin staat dat de verwerker zorgvuldig met onze gegevens moet omgaan. De verwerkersovereenkomst met Nevobo is geregeld.
  • Van kinderen die deelnemen aan een minikamp of jeugdkamp vragen we gezondheidsgegevens e.d. Na afloop worden deze gegevens vernietigd.
  • Binnen de vereniging gebruiken kaderleden, technische commissies, ledenadministratie, websitebeheer etc. alleen dié gegevens die ze nodig hebben.

Het bestuur heeft geen invloed op alles wat op social media of in WhatsApp groepen onder de naam van Alterno wordt geplaatst.

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 1 januari 2019 door Jos Mulder
Share Button