Ereleden

Alterno kent momenteel tien ereleden. Ereleden worden benoemd door de Algemene ledenvergadering (ALV) op voordracht van het bestuur. Ereleden worden voorgedragen indien er sprake is van langdurige, vrijwillige en belangeloze inzet en/of grote betrokkenheid bij de vereniging.

Wim Schut

Voorzitter Alterno van 1973-1975

Piet Graaff

Wegens zijn langdurige en vele vrijwilligerswerk voor en grote betrokkenheid bij Alterno

Fop ten Broek

Voorzitter Alterno van 1975-1998

Ronald Dros

Hoofdsponsor van 1999-2010

Op 1 augustus loopt na 11 jaar het hoofdsponsorschap af van de firma Dros schoonmaakdiensten te Apeldoorn. Door dit hoofdsponsorschap heeft Dros de vereniging gebracht tot het punt waar ze nu is. Dit zou niet mogelijk geweest zijn zonder de financiële inbreng die noodzakelijk is om op hoog niveau volleybal te kunnen spelen. Daarnaast is altijd een doel geweest van zowel de vereniging als de firma Dros ook de breedtesport te ondersteunen. Ook hier is de afgelopen periode een grote bijdrage aan geleverd. De namen Dros en Alterno worden inmiddels in een adem genoemd en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Buiten de financiele ondersteuning heeft Ronald Dros de afgelopen jaren ook blijk gegeven van een grote persoonlijke betrokkenheid bij de vereniging. Dit kwam tot uiting in het op allerlei mogelijke manieren meedenken, steunen en helpen, vooral op die momenten dat de vereniging in moeilijke situaties verkeerde. Het is vanwege de  betrokkenheid, ondersteuning en inzet dat het bestuur de heer Ronald Dros wil voordragen voor het ere-lidmaatschap .(Tekst voorgelezen op de ALV, juni 2010)

Theo Roelofs

Vrijwilliger in diverse functies

Vrijwilliger van het eerste uur, diverse vrijwilligersfuncties waaronder technisch coördinator jeugd
Sinds de oprichting van de vereniging in 1973 is Theo Roelofs in verschillende functies actief geweest voor de vereniging. De laatste jaren als technische coördinator van de jongenslijn bij de jeugd. “Een verenigingsman in hart en nieren, die de club een warm hart toedraagt”, zo kan Theo worden omschreven. Met het neerleggen van zijn coördinatorschap meent het bestuur dat nu het moment gekomen is om Theo te bedanken voor zijn grote belangeloze inzet door de jaren heen voor de vereniging.(tekst voorgelezen op de ALV, juni 2010)

Bert Huigen

Vrijwilliger en bestuurslid

Lid van en betrokken vanaf de oprichting bij Alterno in 1973. Meteen nam hij het damesteam onder zijn hoede. Dit team trainde hij tot in 1980 waarna hij het stokje overdroeg om van 1991-1995 weer terug te keren als assistent. In de tussentijd nam hij ook het eerste Herenteam onder zijn hoede. Na zijn trainerstijd vervulde hij lange tijd bestuursfuncties waaronder een groot aantal jaren het penningmeesterschap, ook in jaren waarin de vereniging het moeilijk had. Hij is een clubman in hart en nieren die de vereniging Alterno aan het hart gaat. Als dank voor zijn inspanningen vanaf de oprichting van de vereniging tot 2009 stelt het bestuur voor Dhr. Bert Huigen te benoemen tot erelid van de vereniging Alterno. (tekst voorgelezen op de ALV, 09 sept. 2011)

Bert Beernink

Vrijwilliger en bestuurslid

Bevlogen, enthousiast en enorm betrokken. Een aantal woorden die een bestuurder kenschetst die ca. 20 jaar diverse bestuursfuncties heeft vervuld binnen Alterno. Daaronder viel de taak van interimvoorzitter, wanneer dat nodig was, penningmeester, als er een beroep op hem werd gedaan, en algemene zaken indien hier toevallig niemand anders voor beschikbaar was. Een aantal jaren geleden heeft hij met grote inzet de vereniging door een hele moeilijke periode weten te loodsen en van de ondergang weten te redden. Maar weinig mensen zijn op de hoogte van de inspanningen die hij zich daar destijds voor heeft getroost. Voor deze inzet maar uiteraard ook voor alle andere vrijwilligerstaken van de afgelopen jaren vindt het bestuur het meer dan gepast om Dhr. Bert Beernink voor te dragen voor het erelidmaatschap van Alterno. (tekst voorgelezen tijdens uitreiking op 23 sept. 2011)

Rien Scholten

Vrijwilliger, trainer

Vanwege zijn verdienste als trainer van meisjes C1 en meisjes Open Club C gedurende 30 aaneengesloten jaren van 1982 – 2012 en zijn inzet en enthousiasme voor en betrokkenheid bij onze vereniging, heeft het bestuur van Alterno besloten om Rien Scholten voor te dragen bij de Algemene ledenvergadering als Erelid van Vv. Alterno. Dit voorafgaand aan zijn benoeming wegens dezelfde verdiensten als lid in de Orde van Oranje Nassau op de feestavond op 09 juni 2012 .(tekst uitgesproken op 09.06.2012).

Jouke de Haan

Trainer en manager van Alterno zitvolleybal

Het bestuur van VV.Alterno heeft dhr.Jouke de Haan benoemt tot erelid van de vereniging. Dit vanwege zijn grote verdiensten tav. het zitvolleybal bij Alterno. Vanaf het begin van het zitvolley in de jaren 80 is Jouke de drijvende kracht geweest om het zitvolleybal een volwaardige tak van sport binnen de vereniging te laten zijn. Met nimmer aflatende ijver en enthousiasme heeft Jouke gedurende 30 jaar bij Alterno het zitvolleybal onder de aandacht gebracht en opgebouwd tot de tak van sport die het nu is. Met als hoogtepunt het Nederlands kampioenschap in 2012 in eigen hal en de aanwezigheid van twee Alterno – zitvolleybalteams in de eredivisie op dit moment. Vanwege deze prestaties heeft het bestuur gemeend Jouke de Haan met het erelidmaatschap de enige hierbij passende onderscheiding van  Alterno te moeten toekennen. Dit voorafgaand aan zijn benoeming wegens zijn langdurige verdiensten voor het nationale en internationale zitvolleybal tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (JM) (tekst uitgesproken op 22.06.2013)

Mieke Roelofs-Berendsen

Bestuurslid en vrijwilligster

Het bestuur heeft Mieke Roelofs, lid van het eerste uur, benoemd als erelid van de vereniging vanwege het bekleden van diverse functies binnen de vereniging waaronder gedurende 6 jaren de functie van penningmeester en een aantal jaren voorzitter van de mini-commissie. Ook is Mieke langdurig als trainster en als coördinator van de meisjeslijn bij de jeugd actief geweest, iets wat ze nu nog steeds met evenveel inzet en enthousiasme doet. In deze hoedanigheid heeft zij hiermee aan de basis gestaan voor de huidige successen van zowel de jeugd- als de seniorenafdeling.

Tekst uitgesproken door voorzitter Leo Dadema op ALV 10 oktober 2014.

Jan Voortman

Voor zijn langdurige en veelvuldige inzet voor de vereniging. Jan is de drijvende kracht achter de klus- en onderhoudscommissie en is al jarenlang betrokken bij de organisatie van een groot aantal activiteiten binnen de vereniging.

Tekst uitgesproken op de ALV van 11 september 2020

Tonnie Nijhof

De “Stille kracht” binnen de vereniging die al 30 jaar zeer actief betrokken is bij de vereniging. Zittend in diverse commissies, waaronder al 20 jaar in de klus- en onderhoudscommissie. Tonnie staat werkelijk klaar voor iedereen en helpt of zorgt voor een passende oplossing.

Tekst uitgesproken op de ALV van 11 september 2020

Monique Nijhof – Rietberg

Monique Nijhof – Rietberg

Monique Nijhof, iemand met een echt groen hart. Haar betrokkenheid is enorm en bewonderenswaardig. De zaken die Monique doet zijn niet op één hand te tellen, maar zij genereert middels diverse acties ook veel geld voor de club. Teveel om op te noemen. Kortom, Monique is de zichtbare én onzichtbare motor van Alterno,

Tekst uitgesproken op de ALV van 11 september 2020

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 6 maart 2022 door Jos Mulder
Share Button