Goed om te weten:

Landskampioen Dames 2014

Nationale Beker Dames 2013

Landskampioen Zitvolleybal 2012

Winnaar Jaap van Kasteel trofee
2006, 2012, 2013 & 2014

Bestuur en commissies

Samenstelling Alternobestuur sinds juli 2016. Vlnr: Henk Wijnsma, Martin Koldenhof, André Tijhuis, Marga Tijssen, Bert Kemkes en Freek Meeske

Bestuur Alterno

E-mailadressen
Algemeen Bestuurszaken bestuur@alterno-apeldoorn.nl
Henk Wijnsma Voorzitter voorzitter@alterno-apeldoorn.nl
Marga Tijssen Secretaris bestuur.at.alterno-apeldoorn.nl
André Tijhuis Penningmeester penningmeester@alterno-apeldoorn.nl
Rene Steenman Facilitaire zaken facilitair@alterno-apeldoorn.nl
Daniël van Bruggen Commerciële zaken en communicatie sponsorcie@alterno-apeldoorn.nl
vacature Algemene zaken algemenezaken@alterno-apeldoorn.nl
vacature Volleybalzaken: volleybalzaken@alterno-apeldoorn.nl

 

Belangrijke data

ALV (algemene ledenvergadering): De laatste ledenvergadering was op  17 juni 2018. De volgende ledenvergadering is nog niet gepland.

Bestuursvergaderingen: Het bestuur van Alterno vergadert iedere 3e woensdag van de maand van 20:00 – 23:00 uur in de bestuurskamer van Alterno. Het eerste half uur is er vrije inloop voor als u een vraag heeft of en zaak met het bestuur wilt bespreken. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd een bericht sturen of telefonisch contact met één van de bestuursleden opnemen. De telefoonnummers zijn terug te vinden in de kaderlijst.

Data 2018-2019: 26 september, 24 oktober, 28 november, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 29 mei, 26 juni.

Commissies

Seniorencommissie

Er zijn momenteel nog een aantal vacatures binnen de TC. Voor alle vragen aangaande technische zaken graag mailen naar volleybalzaken.at.alterno-apeldoorn.nl

vacature Voorzitter volleybalzaken@alterno-apeldoorn.nl
vacature Coördinator D01 & H01 seniorencie@alterno-apeldoorn.nl
André Jonker Coördinator D2, D3, D4, D6 seniorencie@alterno-apeldoorn.nl
vacature Coördinator D5 & D7 t/m D12 seniorencie@alterno-apeldoorn.nl
vacature Coördinator H01 t/m H03 seniorencie@alterno-apeldoorn.nl
Mark Zijlstra, Michiel Kerkhof Coördinator H04 t/m H08 seniorencie@alterno-apeldoorn.nl

 

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is op sterkte!  Op dit moment bestaat de jeugdcommissie uit een voorzitter, een secretaris en 5 leden. De leden van de jeugdcommissie hebben ieder één of meerdere teams, waar zij fungeren als aanspreekpunt. Dus als er zich problemen of vragen voordoen kan dat via diegene gecommuniceerd worden. Dit kan via de algemene mail, die dan doorgestuurd wordt naar de betreffende persoon, of via de telefoon. We hopen op een goed jeugdjaar! Hieronder de namen en gegevens van de jeugdcommissie:

Naam Functie Telefoon Mobiel
Rob van den Dool Voorzitter 06-51993856
Jacqueline Koopman Secretaris
Mirjam Zijlstra Lid (aanspr MC2, MC4, MC5, MC6) 055-3604342 06-50271494
Marga Tijsen Secretaris 055-5409771 06-25570826
Peter Bredenoort Lid (aanspr. MA2/MA3/MB2/MB3) 055-3600141 06-83699034
Mieke Roelofs Meisjeslijnselectielijn (MA1/MB1/MC1) 055-5410579
Annebritt Kneijnsberg Ondersteuning meisjesselectielijn 06-29586111
Marlous Zinnemers Ondersteuning meisjesselectielijn 055-5403883
Richard Pol/Stefan Draaijer Jongensselectielijn (JA1/JA2/JA3/JB1/JB2/JC1/JC2)
Alexander Pouw Ondersteuning jongenslijn
Eric Meijer Aanspr. MC3 (mini-team)

Alle leden van de jeugdcommissie zijn via het volgende e-mailadres  te bereiken: jeugdcie@alterno-apeldoorn.nl

Minicommissie

Naam Functie Bereikbaar
Eline Konijnenberg Voorzitter minicie@alterno-apeldoorn.nl
Jolanda Essenstam Secretaritaat & ledenadministratie minicie@alterno-apeldoorn.nl
Miriam ten Voorde Algemene zaken minicie@alterno-apeldoorn.nl
Riccardo van Ernst Wedstrijdzaken minicie@alterno-apeldoorn.nl
Miranda van Essen Activiteiten alterno.miniactiviteiten@gmail.com
Mathilde Jabobs Activiteiten alterno.miniactiviteiten@gmail.com
Eric Meijer Technische zaken minicie@alterno-apeldoorn.nl
Hilda Knaapen Technische ondersteuning en beweegdiploma minicie@alterno-apeldoorn.nl

 

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 24 september 2018 door Jos Mulder
Share Button