Bestuur en commissies

Samenstelling Alternobestuur sinds juli 2016. Vlnr: Henk Wijnsma, Martin Koldenhof, André Tijhuis, Marga Tijssen, Bert Kemkes en Freek Meeske

Bestuur Alterno

E-mailadressen
Algemeen Bestuurszaken bestuur@alterno-apeldoorn.nl
Henk Wijnsma Voorzitter voorzitter@alterno-apeldoorn.nl
Marga Tijssen Secretaris bestuur.at.alterno-apeldoorn.nl
André Tijhuis Penningmeester penningmeester@alterno-apeldoorn.nl
Rene Steenman Facilitaire zaken facilitair@alterno-apeldoorn.nl
Daniël van Bruggen Commerciële zaken sponsorcie@alterno-apeldoorn.nl
vacature Algemene zaken algemenezaken@alterno-apeldoorn.nl
vacature Volleybalzaken: volleybalzaken@alterno-apeldoorn.nl

 

Belangrijke data

ALV (algemene ledenvergadering): De laatste ledenvergadering was op  11 november 2018. De volgende ledenvergadering is nog niet gepland.

Bestuursvergaderingen: Het bestuur van Alterno vergadert iedere 3e woensdag van de maand van 20:00 – 23:00 uur in de bestuurskamer van Alterno. Het eerste half uur is er vrije inloop voor als u een vraag heeft of en zaak met het bestuur wilt bespreken. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd een bericht sturen of telefonisch contact met één van de bestuursleden opnemen. De telefoonnummers zijn terug te vinden in de kaderlijst.

Data 2018-2019: 28 november, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 29 mei, 26 juni.

Commissies

Seniorencommissie

Er zijn momenteel nog een aantal vacatures binnen de TC. Voor alle vragen aangaande technische zaken graag mailen naar volleybalzaken.at.alterno-apeldoorn.nl

vacature Voorzitter volleybalzaken@alterno-apeldoorn.nl
vacature Coördinator D01 & H01 seniorencie@alterno-apeldoorn.nl
André Jonker Coördinator D2, D3, D4, D6 seniorencie@alterno-apeldoorn.nl
vacature Coördinator D5 & D7 t/m D12 seniorencie@alterno-apeldoorn.nl
vacature Coördinator H01 t/m H03 seniorencie@alterno-apeldoorn.nl
Mark Zijlstra, Michiel Kerkhof Coördinator H04 t/m H08 seniorencie@alterno-apeldoorn.nl

 

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is op sterkte!  Op dit moment bestaat de jeugdcommissie uit een voorzitter, een secretaris en 5 leden. De leden van de jeugdcommissie hebben ieder één of meerdere teams, waar zij fungeren als aanspreekpunt. Dus als er zich problemen of vragen voordoen kan dat via diegene gecommuniceerd worden. Dit kan via de algemene mail, die dan doorgestuurd wordt naar de betreffende persoon, of via de telefoon. We hopen op een goed jeugdjaar! Hieronder de namen en gegevens van de jeugdcommissie:

Rob van den Dool (Voorzitter): 06-51993856

Jacqueline Koopman (Secretaris): 06-50271494

Marga Tijssen (Secretaris): 06-25570826

Mirjam Zijlstra (Aanspreekpunt voor MC2, MC4, MC5, MC6): 055-3604342

Peter Bredenoort (Aanspreekpunt voor MA2/MA3/MB2/MB3):06-83699034

Mieke Roelofs (Meisjeslijnselectielijn (MA1/MB1/MC1):055-5410579

Annebritt Kneijnsberg (Ondersteuning meisjesselectielijn):06-29586111

Marloes Zinnemers (Ondersteuning meisjesselectielijn):055-5403883

Richard Pol (ondersteuning jongenslijn)

Stefan Draaijer (ondersteuning jongenlijn)

Alexander Pouw (Ondersteuning jongenslijn)

Eric Meijer (Aanspreekpunt voor MC3, min-team)

 

Alle leden van de jeugdcommissie zijn via het volgende e-mailadres  te bereiken: jeugdcie@alterno-apeldoorn.nl

Minicommissie

Eline Konijnenberg (Voorzitter): minicie@alterno-apeldoorn.nl
Jolanda Essenstam (Secretaritaat & ledenadministratie): minicie@alterno-apeldoorn.nl
Miriam ten Voorde (Algemene zaken): minicie@alterno-apeldoorn.nl
Riccardo van Ernst (Wedstrijdzaken): minicie@alterno-apeldoorn.nl
Miranda van Essen (Activiteiten): alterno.miniactiviteiten@gmail.com
Mathilde Jabobs (Activiteiten): alterno.miniactiviteiten@gmail.com
Eric Meijer (Technische zaken): minicie@alterno-apeldoorn.nl
Hilda Knaapen (Technische ondersteuning/beweegdiploma): minicie@alterno-apeldoorn.nl

 

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 4 december 2018 door Jos Mulder
Share Button