Aannamebeleid vrijwilligers Dros-Alterno

Aanleiding

Dros-Alterno is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan het clubhuis. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Een goed aannamebeleid helpt hierbij en kan ernstige problemen voorkomen.

Beleid

Dros-Alterno neemt de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
  • de vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren;
  • voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd[1];
  • bij gecontracteerde vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt.

[1] De aanvraagprocedure voor een VOG loopt via de vereniging. De vereniging kan gebruik maken van de Regeling Gratis-VOG. Zie voor meer informatie de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: https://www.gratisvog.nl/.

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 29 augustus 2023 door Peter Bredenoort
Share Button