Goed om te weten:

Landskampioen Dames 2014

Nationale Beker Dames 2013

Landskampioen Zitvolleybal 2012

Winnaar Jaap van Kasteel trofee
2006, 2012, 2013 & 2014

Scheidsrechters

Op deze pagina treft u alle informatie aan voor de scheidsrechters van onze vereniging. Naast interessante links en belangrijke informatie vindt u hier ook nieuwsberichten die van belang zijn voor het scheidsrechterscorps van Vv. Alterno.

 

 

 

1. Contact persoon Scheidsrechters

Patricia Geervliet: cps@alterno-apeldoorn.nl

2. Nieuws

25.05.2016: Splregelwijzigingen 2016-2017

De Nevobo vroeg aan het begin van afgelopen seizoen om suggesties, tips en voorstellen om het spelplezier middels regelwijzigingen te verhogen, want wie weet nu beter welke regels je daarvoor zou moeten aanpassen dan de spelers, coaches en officials zelf! Deze oproep leverde een stortvloed aan goede suggesties en tips op. De meest genoemde zijn beoordeeld door een speciaal hiervoor door de Nevobo ingestelde projectgroep, want de Bond blijft natuurlijk wel verantwoordelijk voor welke wijzigingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.

De Nederlandse Eredivisie blijft spelen met alle internationaal (verplicht) geldende spelregels. Voor de Topdivisie t/m de regioklassen worden de regels aangepast. Maar, niet alles tegelijk. Voor het komende seizoen (2016-2017) vind je hieronder de belangrijkste wijzigingen. Vizier heeft deze regels integraal overgenomen, dit om eventuele onjuiste of onvolledig overnames te vermijden.

Voor wie gelden de nieuwe regels?   Zoals genoemd blijft de Eredivisie spelen met de huidige (spel)regels. Het is internationaal verplicht om in de hoogste competitie van het land de FIVB – spelregels en CEV – regels te hanteren. Voor deze competities verandert er dus niets. Voor de Topdivisie en lager gaan de nieuwe regels wel gelden; tot en met de laagste regioklassen en de C – jeugd dus. Er zijn enkele uitzonderingen die duidelijk worden aangegeven. We houden in de uitleg van de nieuwe (spel)regels zoveel mogelijk het verloop van een wedstrijd aan.

Voor de wedstrijd:

Er wordt niet meer getost. De aanvoerder van het uitspelend team heeft de eerste keuze (opslag of veld). Bij een eventuele 5e set heeft de aanvoerder van het thuisspelende team het recht om als eerste te kiezen.

Tijdens het inspelen aan het net mogen de inspeelshirts aanblijven. Sinds afgelopen seizoen was het verplicht om met de wedstrijdshirts in te spelen aan het net. Nu is de keuze aan het team zelf.

Randgebeuren: Alle regeltjes rondom het veld vormen misschien wel de grootste ergernis van coaches (en spelers). Daarom wordt op dit gebied ook e.e.a. aangepast.

Dat de waterflesjes op of achter de bank neergezet moeten worden, is afgeschaft. Wel zal de scheidsrechter steeds in het oog houden wat in het kader van de veiligheid van spelers wel of niet toegestaan is.

Mini’s betrekken bij het eerste team is van grote promotionele waarde. In de huidige regels mocht er maar één mini bij het team aanwezig zijn (op de bank en serveren). Vanaf komend seizoen mogen dit twee mini’s zijn.

De coach, assistenten en verzorgers hebben geen vaste plaatsen meer op de bank. Ze mogen overal zitten en zelfs staan. Voor de bank, in de warming-up ruimte van de wisselspelers, et cetera. Wel blijft gelden dat alleen de coach langs het veld mag lopen.

Ook wisselspelers hoeven niet meer op de bank te zitten; zij mogen ook voor de bank staan.

Arbitrage

Alleen als er een 2e scheidsrechter bij de wedstrijd aanwezig is, is de coach verplicht opstellingsbriefjes te gebruiken.

Vanaf de 1e klasse en lager is de scheidsrechter niet meer verplicht om na elke rally alle tekens te geven:  het speelveld aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is voldoende. Aanvoerders mogen vragen om uitleg, waarna het teken (als uitleg) alsnog kan worden gegeven.

Service + schermen

Op lagere niveaus is er regelmatig sprake van net iets te weinig ruimte achter het speelveld. Was de ruimte minder dan twee meter, dan moest een hulplijn in het veld worden geplakt. Nu hoeft dat niet meer: je mag met één voet in het veld serveren. Ook bij een sprongservice mag de afzetvoet dus in het veld worden gezet.

Schermen bij de service is een grote ergernis en wordt veelal gezien als onsportief gedrag. Vanaf komend seizoen mag de serveerder dan ook niet meer met opzet aan het zicht van de passers onttrokken worden. Spelers van het serverende team moeten tenminste een armlengte van elkaar af staan en achterspelers mogen niet in de ‘vrij zicht’-ruimte van de voorspelers gaan staan. De balbaan is niet meer van belang bij het beoordelen van het scherm.

Voetfouten

Het raken van het veld van de tegenstander in een actie met de bal wordt komend seizoen afgefloten. Dat geldt niet alleen voor de voet, maar voor alle lichaamsdelen. Daarentegen is het niet fout om het veld van de tegenstander te raken als er geen bal bij betrokken is en het niet hinderlijk is voor de tegenstander.

De beoordeling of de bal erbij betrokken is, wordt gelijk gesteld aan de beoordeling van netfouten; ook het aanraken van het net wordt alleen afgefloten in een actie waarbij de bal betrokken is.

Het raken van de middenlijn is wel toegestaan.

Bal terughalen uit de vrije zone

Zodra de bal buiten de antennes het net passeert, is de bal uit, ook wanneer dit na het eerste balcontact  geweest is. De bal terughalen uit de vrije zone van de tegenstander (buiten de antennes om) is dus niet meer toegestaan.

Uitzondering: in de Topdivisie geldt deze nieuwe regel niet. Daar mag deze bal dus nog teruggehaald worden uit de vrije zone. Dit omdat er bij de wedstrijden in de Topdivisie altijd boarding en daardoor voldoende vrije ruimte is.

Wedstrijdonderbrekingen

Een time-out (TO) duurt maximaal 30 seconden. Dit betekent dat wanneer het aanvragende team én de officials binnen deze halve minuut weer klaar zijn om verder te spelen, de wedstrijd wordt vervolgd.

Tijdens de TO mag het hele veld gebruikt worden: teams hoeven dus niet meer in het geheel buiten het veld te staan. Wisselspelers mogen ook in het veld warm lopen, maar het gebruik van een bal tijdens de TO is (nog steeds) niet toegestaan. Uiteraard moet wel worden gezorgd dat er geen natte plekken door de drinkflesjes achterblijven op het veld.

Na het laatste fluitsignaal van een set hoeven teams niet meer via de achterlijn naar de andere speelhelft lopen. Wel dienen zij om de netpaal heen lopen; onder het net doorlopen is niet toegestaan.

Tijdens de pauze tussen de sets mogen de wisselspelers inspelen in het veld, mits dit niet hinderlijk is voor de moppers en/of het entertainment.

De pauze tussen sets duurt maximaal drie minuten. Direct daarna staan beide teams én officials weer klaar voor het vervolg van de wedstrijd.

Wissels

Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set.

Een wisselspeler mag meerdere keren (maximaal drie keer) gewisseld worden voor een veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem vervangen heeft.

Voorbeeld: wisselspeler nummer 3 gaat het veld in voor nummer 5. Nummer 5 kan alleen terug gewisseld worden voor nummer 3. Wisselspeler 3 mag vervolgens (na tenminste één voltooide rally) weer voor een andere of dezelfde veldspeler gewisseld worden. Ook mag één van de andere wisselspelers voor nummer 5 ingebracht worden.

Uitzondering: Voor de A-, B- en C – jeugdklassen gaat deze regel niet gelden. Daarvoor blijft de huidige wisselregel van toepassing. De reden hiervoor is dat het veel voorkomt dat er een aantal goede serveerders is, waardoor de wedstrijd minder leuk zou kunnen worden.

De Hoofd- en Topklassen in de jeugd spelen wél met de nieuwe regels omtrent het wisselen.

Libero

De wisselzone van de libero wordt vrijgegeven, daarvoor mag nu de gehele achterlijn en zijlijn gebruikt worden. Voorwaarde is wel dat de scheidsrechters en teller(s) de wissel goed kunnen zien.

Een libero mag uitsluitend veldspeler worden (en een ander shirt aantrekken) als het team onvolledig verklaard zou worden door blessure(s).

Voorbeeld: een team start met zes spelers en één libero. Eén van de veldspelers raakt geblesseerd en kan niet verder spelen. Op dat moment mag de libero veldspeler worden, zodat er met zes spelers doorgespeeld kan worden.

Niet echt een wijziging van de (spel)regels, maar wel een verduidelijking: Een aanvaller mag een bal die door de libero vanuit de voorzone bovenhands is gespeeld niet aanvallen als de bal in zijn geheel nog boven de netrand is. De vraag in deze situatie is altijd: wat telt als bovenhandse bal? De voorbeelden boven dit artikel worden niet beoordeeld als bovenhandse bal.

Tot slot

De in dit bericht genoemde wijzigingen betreffen alleen de spelregels. De Bondsraad van de Nevobo neemt eind juni nog een aantal besluiten over voorgestelde reglementswijzigingen met het oog op het verhogen van het spelplezier. In het geval de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, worden deze wijzigingen uiteraard zo snel mogelijk gepubliceerd. Heb je vragen of wil je meer informatie, mail dan naar spelplezier@nevobo.nl

(Bron Nevobo)

29.07.2015: Netfout wordt weer netfout

Zoals ieder jaar komen er ook voor komend seizoen weer een aantal spelregelwijzigingen. Dit keer niet zoveel, maar wel één opvallende! Netfout wordt weer netfout. Voor publiek, scheidsrechters en spelers meer duidelijkheid. De verandering van een aantal jaar geleden, waarbij alleen de netband nog maar fout is, is nog steeds niet bij iedereen duidelijk en geaccepteerd. Want hoe vaak hoorde je niet: “scheids, netfout!”, als de onderkant van het net geraakt werd. Nu moet daar weer voor gefloten worden. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de spelregels. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen klik hier.

Netfout is weer netfout

Het aanraken van het net tussen de antennes is fout, gedurende de actie om de bal te spelen. De actie om de bal te spelen houdt o.a. in, bij het opspringen, tijdens de aanvalsslag (of een poging daartoe) en bij het landen. (11.3.1).
Spelers die dicht bij de bal zijn als die wordt gespeeld of spelers die een poging doen om de bal te spelen, worden beschouwd alsof zij de bal hebben gespeeld. Dus ook als zij zelf geen contact met de bal hebben gehad. (11.4.4).
Het aanraken van het net tijdens het spelen van de bal of een poging daartoe, is weer gewoon fout. Er bestaat geen verschil meer tussen het raken van de bovenkant of de onderkant van het net.

Er zijn wel een paar uitzonderingen.

  • Het onopzettelijk aanraken van het net met het haar is niet fout, tenzij bijv. een paardenstaart verstrikt raakt in het net.
  • Als je je om moet draaien om een bal te spelen die niet in jouw buurt is en je raakt het net, is dit ook niet fout omdat de bal niet in jouw buurt is.

Waarom is deze netregel weer terug gedraaid?

Er waren te veel discussies over duidelijke netfouten (althans dat dacht het publiek en de commentatoren voor de TV) waarvoor niet werd gefloten. Nu zijn dus bijna alle netfouten ook weer gewoon netfouten.
Kijk voor de volledige tekst in de spelregels (uitgave mei 2015) vanaf Regel 11.3.1 of in de Handleiding en Instructie Arbitrage 11.4 A.

Wedstrijdshirt aantrekken vóór het inslaan aan het net

Het moment van het aantrekken van het wedstrijdshirt wordt verschoven van vlak voor het begin van de wedstrijd naar tijdens de toss wanneer de spelers toch niet mogen inslaan zonder toestemming van de scheidsrechter.
Nu is het vaak nog zo dat de scheidsrechter vlak voor het begin van de wedstrijd de shirtnummers wil vergelijken met het wedstrijdformulier. Dat stoort het voorbereidende praatje van de coach na het inspelen. De scheidsrechter kan nu tijdens het inslaan de shirtnummers met het wedstrijdformulier vergelijken. Zo wordt een werkbare situatie voor de scheidsrechters gecreëerd, wat weer een positief effect heeft voor de verstandhouding scheidsrechters – coach. Voor iedereen een win-win situatie.

Overige wijzigingen

Naast de bovengenoemde wijzigingen is er her en der een aantal kleine tekstuele wijzigingen aangebracht. Zowel in de spelregels, de commentaren als in de richtlijnen (voorheen leidraad).

Zitvolleybal

Het zitvolleybal blijft, tot nader order, spelen met de huidige (“oude”) regels.

3. Scheidsrechtersrooster

Het meest recente rooster vindt u onder Activiteiten>Roosters.

4. Belangrijke informatie

Voor de scheidsrechters is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de belangrijkste (wijzigingen in de ) spelregels. Deze zijn op deze pagina te vinden.

Regiobulletin 10.09.2013: Nieuw wedstrijdreglement
Afgelopen seizoen is er door de medewerkers competitie van de hele Nevobo hard gewerkt om 1 wedstrijdreglement voor alle regio’s te maken. Dit is gelukt en is op de laatste Bondsraad gepresenteerd en goedgekeurd.
Het nieuwe wedstrijdreglement heeft tot gevolg dat er weinig afwijkingen in de regio toegestaan zijn en inderdaad nog zijn. Wel betekent dit aangepaste reglement vooral een versoepeling voor de teams in de lagere klassen. Er worden meer mogelijkheden tot lenen etc. gegeven. Op onze site is het vernieuwde wedstrijdreglement te vinden. Daarnaast zijn daar ook aangepaste richtlijnen, leidraden en publicaties te vinden. Ook is daar te zien dat enkele regionale afwijkingen verwijderd zijn.
Enkele highlights van het nieuwe wedstrijdreglement:
3.1.3.9 In wedstrijden in de tweede en lagere klassen van de herencompetitie en in alle klassen van de jongenscompetitie mag met mannen en vrouwen in één team worden gespeeld.
3.1.4.2 Bij deze teamopgave worden per team ten minste zes spelers opgegeven. Voor de laagste teams senioren en jeugd worden ten minste zeven spelers opgegeven. Zodra een teamopgave onder het hier genoemde minimum komt, dient een aanvullende teamopgave te worden ingezonden.
3.1.5.5 In de tweede en lagere klassen van de seniorencompetitie en in de jeugdklassen onder de Hoofdklasse is het toegestaan met vijf spelers te spelen indien er niet meer dan vijf speelgerechtigde spelers aanwezig zijn, of het aantal speelgerechtigde spelers door een blessure tot vijf afneemt. In dat geval is de speler op positie 6 niet aanwezig.
3.1.6.1 Een speler mag in een hogere klasse, of in dezelfde klasse in een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen:
a. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand;
b. niet meer dan elf wedstrijden per seizoen.
Daarnaast mag een speler in een ander team horizontaal meespelen met de volgende beperkingen:
a. dit team uitkomt in de tweede of lagere klasse van de seniorencompetitie of in een jeugdklasse onder de Hoofdklasse;
b. dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair behoort.
Bekijk daarnaast hier ook eens de aangepaste dispensatieregeling voor jongens.

In de praktijk: Horizontaal invallen
Hieronder volgt een voorbeeld van hoe de invallersbepaling, inclusief het horizontaal invallen gelezen en gebruikt moet worden.
Heren 1 van vereniging A komt uit in de 1e klasse. Heren 2 en 3 van vereniging A spelen beide in de 2e klasse.
Spelers opgegeven in heren 3 mogen onbeperkt meespelen met heren 2, maar niet meer dan tweemaal in één kalendermaand en niet meer dan elf wedstrijden per seizoen met heren 1.
Spelers opgegeven in heren 2 mogen onbeperkt meespelen met heren 3, maar niet meer dan tweemaal in één kalendermaand en niet meer dan elf wedstrijden per seizoen met heren 1.
Spelers opgegeven in heren 1 mogen alleen spelen in heren 1.

Recreanten invallen in reguliere competitie
Voorheen mocht de regio de invallersbepaling voor de recreanten zelf bepalen. Maar ook deze is gelijk getrokken over het hele land. Recreanten vallen nu onder de gewone invallersbepaling.
Dit houdt in dat recreanten die invallen in de competitie zowel als recreatief als competitie spelend lid aangemeld moeten worden. Verenigingen kunnen dit doen in Sportlink door bij de betreffende persoon op het tabblad sport onder spelactiviteiten met het groene plusje de spelactiviteit zaal: competitie toe te voegen. De eerste keer dat zij invallen in de reguliere competitie zullen zij automatisch in het laagste team van de leeftijdscategorie geplaatst worden. Alle invalbeurten in alle competitie spelende teams tellen mee. Recreanten mogen dus vanaf dit seizoen ook uitkomen in bijvoorbeeld de 1e klasse en dit hoeft ook niet meer het laagst spelende team te zijn.
In de praktijk:
Recreant dame A valt in dames 1 van vereniging X spelende in de 1e klasse. Vereniging X heeft ook nog dames 2 spelende in de 3e klasse. Recreant dame A wordt na deze invalbeurt ingedeeld in dames 2 en heeft 1 invalbeurt in dames 1 staan.

Documenten:

Handleiding beoordeling scheidsrechters

Spelregels

Spelregels toevoeging

Scheidsrechtercursus (PowerPoint)

Publicatie opleiding en begeleiding scheidsrechters

Websites:

FIVB spelregels

Werkgroep spelregels

5. Overige mededelingen

Invullen wedstrijdformulier Op het regionale wedstrijdformulier (kleine formulier zonder doorslagen) staat achter de kolom “Relatiecode” nog een kolom met daarboven “*”. In deze kolom kan een kruis worden geplaatst als de betreffende speler niet heeft gespeeld. Zie ook de toelichting invullen wedstrijdformulier. Als er in deze kolom niks wordt ingevuld dat wordt er voor de spelerscontrole vanuit gegaan dat de speler meegespeeld heeft. I.v.m. met het invallen en vastspelen is het dus van belang dat deze kolom ook echt ingevuld wordt, zodat je als vereniging niet voor onaangename verassingen komt te staan dat iemand niet gerechtigd was om mee te spelen. Het is de verantwoordelijk van de aanvoerders van de teams om deze kolom in te vullen. ( De wedstrijdsecretaris )

Overzicht nethoogtes en veldgrootte

Meisjes C 1e klasse en lager Net: 2.05m Veld: 14m x 9m
Meisjes C Hoofd & Topklasse Net: 2.15m Veld: 18m x 9m
Jongens C 1e klasse en lager Net: 2.05m Veld: 14m x 9m
Jongens C Hoofd & Topklasse Net: 2.15m Veld: 18m x 9m
Meisjes B Hoofdklasse,1e klasse en lager Net: 2.15m Veld: 18m x 9m
Meisjes B Topklasse Net: 2.24m Veld: 18m x 9m
Jongens B Hoofdklasse, 1e klasse en lager Net: 2.24m Veld: 18m x 9m
Jongens B Topklasse Net: 2.30m Veld: 18m x 9m
Meisjes A alle klassen Net: 2.24m Veld: 18m x 9m
Jongens A alle klassen Net: 2.43m Veld: 18m x 9m

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 25 mei 2016 door Jos Mulder
Share Button