Buro Philip van den Hurk

CONTACT
Mr. E.N. van Kleffensstraat 4
6842 CV Arnhem
Tel: 026 – 205 10 28
info@burophilipvandenhurk.nl. www.burophilipvandenhurk.nl/

Wilt u voor later sparen of is meer pensioen beter? Is een hoge hypotheek in combinatie met een groot vrij vermogen beter dan zoveel mogelijk aflossen? Is dat ook zo als u ondernemer bent of gepensioneerd of als u aan het begin van uw wooncarrière staat?

Zo zijn er nog meer vragen die we kunnen stellen over beleggen, over testament of huwelijkse voorwaarden,  Maar tegelijkertijd zijn het vragen die u zelf wellicht bezighouden. Omdat ze allemaal samenhangen, elkaar beïnvloeden en de ene beslissing de ander overbodig of juist noodzakelijk maakt dienen ze dan ook in samenhang met elkaar te worden bekeken. Zelfs een hypotheekadvies kan door deze combinatie van adviesonderdelen een heel andere uitkomst krijgen.
Er is een manier om dat helder te krijgen; door het maken van een financieel plan.

In één of twee sessies bespreken we met u alles wat relevant is voor zo’n plan, niet alleen technisch; we kijken naar wat u wilt met uw leven. Die analyse wordt in een helder plan uitgeschreven, samen met verschillende financiële scenario’s en dat bespreken we vervolgens.

Natuurlijk wordt het op gezette tijden uit de kast gehaald om te kijken of alles nog volgens plan loopt of dat wijzigingen in uw leven een aanpassing noodzakelijk maken. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Indien u precies weet welke dienst u van ons verlangt kunnen we u met raad en daad bijstaan. U kunt denken aan heldere wensen als pensioen verhogen, vermogen opbouwen of woningfinanciering.

Wij hebben op alle gebieden (financieren, sparen & beleggen, verzekeringen & pensioenen, sociale zekerheid, huwelijksvermogenrecht & erfrecht en belastingen) een lange ervaring, kennis die voortdurend actueel wordt gehouden, inkoopkanalen die daarbij aansluiten en de wil om u zo goed mogelijk te adviseren.

Want wat u ook aan ons vraagt, wij zijn er van overtuigd dat we een relevant en terzake kundig advies kunnen geven en u desgewenst bij de uitwerking daarvan ondersteunen. Met transparante afspraken, heldere adviezen en de mogelijkheid om ook in de toekomst een beroep op ons te doen.

De eerder genoemde vakgebieden zijn voortdurend in beweging en beïnvloeden elkaar eveneens. En naast kennis is ook een mening onontbeerlijk, want u heeft niets aan een adviseur die u niet helpt  te beslissen.

Als we denken dat uw opvatting een andere is dan de onze, respecteren we dat maar zullen u ook uitleggen waarom we er anders tegen aan kijken.

Share Button