Sponsorcommissie met nieuw elan

Even voorstellen ……..hier is de vernieuwde Sponsorcommissie van Dros Alterno. Sponsoring is voor Dros Alterno erg belangrijk. Sportverenigingen in het algemeen kunnen helaas niet alleen bestaan van de ledencontributie en de kantine inkomsten. Zonder de inkomsten uit sponsoring komt het sportieve voortbestaan onder druk te staan.

Wat doet de sponsorcommissie binnen Dros Alterno?
De sponsorcommissie houdt zich bezig met werven, onderhouden en verder uitbreiden van de sponsoren voor Dros Alterno. We gaan ons niet alleen actief bezighouden met het financieel draagkrachtig houden van onze vereniging maar willen ook graag een bijdrage leveren aan het verstevigen van een zakelijk netwerk van bedrijven die Dros Alterno een warm hart toedragen. Daarbij is het van essentieel belang dat het contact met onze sponsoren goed worden onderhouden en waar mogelijk verder worden uitgebouwd met nieuwe sponsoren.
Wij zijn dus het primaire aanspreekpunt met betrekking tot sponsoring van teams binnen Dros Alterno. Dus elk team dat een sponsor heeft, zoekt of wil aandragen kan altijd bij ons terecht.

Uit welke personen bestaat de sponsorcommissie?

Vlnr: Daniel van Bruggen, Harald Veeneman, Richard van Rijn en Rosie Merfol

Hoe kunnen Dros Alterno leden in contact komen met de sponsorcommissie?
Natuurlijk kun je ons aanspreken in de kantine of in de hal. Je kunt ons ook altijd bereiken via sponsorcie@alterno-apeldoorn.nl.

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 4 december 2018 door Jos Mulder
Share Button

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 reactie