Controller (Penningmeester) gezocht

Dros Alterno is op zoek naar een nieuwe Controller (penningmeester). In het najaar van 2019 treedt Penningmeester André Tijhuis tijdens de ALV af en is niet herkiesbaar. Het bestuur is daarom op zoek naar een opvolger die zich prettig voelt bij getallen en zich als medebestuurder vanaf seizoen 2019-2020 voor de vereniging wil inzetten.

Taken algemeen:

 • Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
 • Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
 • Vergadert gemiddeld 1x per 4 weken met het verenigingsbestuur

Taken specifiek:

 • Stelt de begroting op
 • Stelt de jaarrekening op
 • Beheert de geldmiddelen
 • Onderhoudt contact met de ledenadministratie
 • Draagt zorg voor betalingen namens de vereniging
 • Periodiek overleg met de administrateur

Taken die niet bij de controller liggen

 • de administratie/boekhouding. Dit gebeurd door een administrateur. De controller is wel eindverantwoordelijk.
 • het maken van verkoopfacturen. Dit wordt verzorgd door een andere vrijwilliger onder de verantwoordelijkheid van de controller
 • De ledenadministratie. De ledenadministratie valt onder de verantwoording van het bestuurslid Algemene zaken. De ledenadministratie zorgt voor het tijdig, juist en volledig aanleveren van de contributie-incasso aan de controller.

Tijdsbesteding

Dit varieert gedurende het jaar. In mei en juli/aug kost het meer tijd a.g.v. opstellen begroting en jaarrekening. In de overige maanden moet je uitgaan van gemiddeld 2 uur per week

Voor deze rol is een goede financiële achtergrond nodig. Heb je belangstelling voor of vragen over deze vacature? Neem dan contact op met:

André Tijhuis (Penningmeester) penningmeester@alterno-apeldoorn.nl

of Henk Wijnsma (voorzitter) voorzitter@alterno-apeldoorn.nl

Email: Bestuur@alterno-apeldoorn.nl

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 15 september 2019 door Jos Mulder
Share Button

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *