OFO-project op stoom

Door Rob van den Dool, met bijdragen van Sevrin van Dijk en Kim Nijhof. Dros-Alterno doet mee aan het OFO-project. Daarmee willen we onze jeugdopleiding verder verbeteren. We leiden 15 trainers op, vernieuwen het technisch beleid en gaan de trainers begeleiden. Vooraf en na afloop meten we de tevredenheid. Inmiddels zijn alle deelprojecten gestart. Over een jaar ronden we het project af. We praten je graag bij.

Tevredenheidsonderzoek

Eén van de werkgroepen binnen het OFO project is de werkgroep die het tevredenheidsonderzoek uitvoert. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen waar leden (en hun ouders) tevreden over zijn en waar Alterno nog aan kan werken. Om de tevredenheid te meten zijn er enquêtes uitgezet bij trainers, jeugdleden, mini’s en hun ouders. De enquête staat op dit moment nog steeds open, maar zal binnenkort sluiten en dan worden de resultaten bekeken en beoordeeld. De respons is nu al heel hoog. Het is natuurlijk fijn om te merken dat mensen zich betrokken genoeg voelen bij de vereniging om de enquête in te vullen. De werkgroep die het tevredenheidsonderzoek uitzet heeft de eerste resultaten bekeken en gedeeld met de andere werkgroepen, de jeugdcommissie en het bestuur. Een tipje van de sluier: we zijn met z’n allen vooral erg tevreden over Alterno en er heerst een grote mate van betrokkenheid. Zodra de enquête sluit en de resultaten geanalyseerd zijn zullen wij deze naar buiten brengen. Op basis van de resultaten wordt natuurlijk ook bekeken waar we mee aan de slag kunnen om de tevredenheid over Alterno nog groter te maken en te behouden. Aan het einde van het seizoen zal weer een enquête worden uitgezet om het effect te kunnen zien van de punten waar we aan werken.

Technisch beleidslijn

Deze werkgroep bestaat voornamelijk uit trainers. Aan de hand van NeVoBo-materiaal worden kaarten ingevuld. Het gaat op die kaarten om de technische ontwikkeling die in de loop van het jaar zou moeten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het aanleren van een serve met als doel de pass bij de tegenstander te ontregelen. Verder gaat het om onder andere de motorische, tactische en mentale ontwikkeling. Er komen zes kaarten: drie voor de meisjeslijn (A, B en C) en drie voor de jongens. Trainers gaan deze kaarten gebruiken als basis voor hun jaarplan. Voordat de kaarten definitief worden vastgesteld worden ze voorgelegd aan de mini-coördinatoren en aan enkele trainers van senioren-jeugdteams. Zo dragen we bij aan een doorgaande ontwikkellijn van 6 tot 18 jaar.

Trainersbegeleiders

Binnen het OFO-project is ook een rol weggelegd voor de begeleiding van trainers binnen Alterno, de zogenaamde trainersbegeleiders. Inmiddels hebben zich vijf enthousiastelingen aangemeld om komend voorjaar invulling aan deze rol te geven. We gaan binnenkort met mekaar om tafel om na te denken over de wijze van trainersbegeleiding. Vragen die we zullen proberen te beantwoorden zijn:

Wat is het meest passend voor de trainers? Op welke wijze denken wij dat de begeleiding uitgevoerd zou moeten worden? Wat is passend binnen de Alterno-cultuur, maar ook passend voor nu en voor de toekomst? We streven naar een plan waar we mee kunnen gaan bouwen, en waar alleen af en toe wat aan bijgeschaafd moet worden.

Binnenkort gaan we kennis maken met de trainers die gekoppeld zijn aan het OFO-project, zodat ze weten wie we zijn als we hun trainingen in het voorjaar gaan bezoeken, en mogelijk kunnen we ze dan al enigszins informeren over een plan van aanpak.

Opleiding trainers

In het laatste weekend van november, op vrijdagavond en zondagmiddag, volgen de 15 deelnemende jeugdtrainers hun opleiding bij Roy Wassen. De basis zijn de technische kaarten, die de werkgroep Technische beleidslijn tegen die tijd klaar heeft. Na deze opleiding weten de trainers meer over de opbouw van het jaar en van de trainingen.

Als de opleiding achter de rug is, gaan de trainersbegeleiders aan het werk. Op basis van de ontwikkelvragen die de trainers / coaches hebben, gaan zij de trainers begeleiden. Hoe die begeleiding er gaat uitzien, zal afhangen van de vraag maar ook van de afspraken die de begeleiders gaan maken.

Als dit alles gedaan is, gaan we een jaar op de nieuwe wijze werken, dus steeds op basis van de beleidskaarten en ondersteund door begeleiders. Daarna zullen we de tevredenheid bij spelers, ouders en trainers opnieuw bevragen en hebben we een goede basis om het project met elkaar te evalueren. Overigens wachten we niet een heel jaar om alvast verbeteringen door te voeren. Wat we nu al doen, kun je lezen in de column van de jeugdcommissie in de Groene Flits van 24 november.

Wat is OFO ook alweer?

Op 12 juni is Alterno gestart met het Project Ontwikkelfase gericht opleiden, kort gezegd het OFO-project. Met dit project willen we de kwaliteit van onze jeugdopleiding verbeteren. Het is echt een project over de volle breedte: de focus ligt op alle jeugd, ook op de jeugd in seniorenteams. Dat doen we met hulp van buitenaf: Roy Wassen ondersteunt ons vanuit de NeVoBo en Topsport Gelderland.

Het project bestaat uit vier deelprojecten: een tevredenheidsonderzoek, het ontwikkelen van een technische beleidslijn, het opleiden van trainersbegeleiders en het opleiden van trainers. Projectleiders zijn Richard Pol en Rob van den Dool. In de deelprojecten zijn telkens vier tot acht ouders, trainers en anderen betrokken. De groep trainers die wordt opgeleid bestaat uit vijftien jeugdtrainers.

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 2 december 2018 door Jos Mulder
Share Button

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 reactie

  • Hallo, ik ben voorzitter van WVC Volley uit Wierden. Via mijn vriend Bert Kemkes zag ik jullie project. Ik ben wel geïnteresseerd om een keer hierover te praten of informatie in te winnen, mochten jullie dit willen delen. We hebben inmiddels met tien trainers al een VT2 cursus van roy Wassen, en als enige combinatie mogelijk is, dan zou dat erg mooi zijn .
    Ik hoor of lees graag uw reactie.
    Arjan Waaaink
    06-10088302