Nieuw bestuur geïnstalleerd

Afgelopen zondag vond aansluitend aan de presentatie van onze twee hoogste selectieteams een bijzondere, ingelaste algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Enige agendapunt betrof de verkiezing van een aantal nieuwe bestuursleden, inclusief een kersverse voorzitter als opvolger van de vorig jaar afgetreden Henk Wijnsma.

De afgelopen periode hebben ook een aantal bestuursleden afscheid genomen. De afgelopen maanden is er dan ook naastig gezocht naar nieuwe kandidaten. Het resterende bestuur, Mathijs Mast, René Steenman en Leo Bottema, is dan ook verheugd om te kunnen mededelen dat deze zijn gevonden

Astrid Roelofs
Rob van den Dool
  • Astrid Roelofs zal zich richten op Verenigingszaken. Hierbij kan gedacht worden aan sponsoring, werving van vrijwilligers en organiseren van activiteiten.
  • Rob van den Dool gaat samen met Mathijs Mast verder invulling geven aan Technische zaken, waarbij opleiding een van de speerpunten van Rob zal zijn.
  • Jan Bijsterbosch zal zich als bestuurslid algemene zaken bezighouden met het Alterno Service Centrum. Hieronder vallen o.a. de scheidsrechter- en zaalwachtcoördinator, wedstrijdzaken, trainingsrooster en ledenadministratie.
  • En last but not least, Martin Polman heeft zich kandidaat gesteld als de nieuwe voorzitter. Martin heeft jaren geleden zelf gevolleybald bij Alterno en is de club altijd een warm (groen) hart blijven toedragen. Zoals hij zelf aangeeft, heeft hij privé inmiddels meer tijd tot zijn beschikking en toen hij hoorde dat de voorzittersfunctie vacant was, ging hij graag in op de uitnodiging van Mathijs om eens te komen praten. Opnieuw voelde hij de klik met Alterno en hij heeft veel zin om als voorzitter aan de slag te gaan.

Vervolgens werd de ALV gevraagd om in te stemmen met de benoeming van de nieuwe bestuursleden.

Jan Bijsterbosch
Martin Polman

De ALV heeft hier positief op gereageerd en daarmee zijn de nieuwe bestuurders vanaf zondag formeel in functie. Met deze nieuwelingen en de reeds zittende Leo Bottema (penningmeester), Mathijs Mast (volleybalzaken) en René Steenman (facilitaire zaken) is er weer een volwaardig bestuur aan de slag gegaan.

We hopen er met elkaar weer een mooi seizoen van te maken!

Bestuur

JM.

Voor meer foto’s: klik hier

Om het videoverslag te bekijken: klik hier

Om de samenstelling van het bestuur en diverse commissies te bekijken: klik hier

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 28 mei 2023 door Jos Mulder
Share Button