Namens het bestuur

Beste leden,

Een bericht dit keer van de voorzitter en penningmeester samen. Hopelijk gaat het met jullie en familie & vrienden goed in deze roerige tijden. Een bijzondere en roerige tijd is het ook voor het bestuur. Regels die veranderen, wat kan en mag wel, het blijft puzzelen maar gelukkig worden we daarin geholpen door een Coronawerkgroep.  Mede daarom is het mogelijk dat velen van jullie in aangepaste vorm toch volleyballen/trainen.

Mede door een terugloop in inkomsten en de vaste kosten voor de vereniging maakt dat de penningmeester met de nodige zorgen naar de financiën kijkt. Het afgelopen jaar hebben we goed afgesloten maar voor het huidige en komend jaar hebben we wel onze zorgen.

Seizoen 2020/2021

Met onze positieve begroting voor 2020-2021 en positieve ontwikkelingen bij de verhuur, zouden we het lopende sportjaar zonder Corona afstevenen op een gezond financieel resultaat. Maar met Corona zien we naast de sportieve impact een tweetal ontwikkelingen die ons resultaat helaas negatief beïnvloeden. Enerzijds hebben we te maken met een teruglopend ledenaantal en hogere incassoproblemen, anderzijds was ons clubhuis eerst nog beperkt open maar op dit moment helemaal niet. Deze negatieve ontwikkelingen leiden ertoe dat ons resultaat onder druk staat en als ons clubhuis gesloten moet blijven verdampt zelfs ons resultaat. We hebben echter wel een positief resultaat nodig om o.a. aan onze aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Er zijn diverse overheidsregelingen waar wij als vereniging gebruik van maken, al is deze ondersteuning niet voldoende om de teruggang in inkomsten volledig te dekken. Met name de teruggang van onze inkomsten van het clubhuis wordt helemaal niet gecompenseerd. Aan onze kostenkant waren we al, met succes, blijvend bezig om deze structureel naar beneden te krijgen. Voor de kosten van externe zaalhuur is ons een teruggave toegezegd (huur t/m juni 2020). Ook bij de Nevobo hebben we druk uitgeoefend om een teruggave van gelden te doen, zowel over het afgelopen sportjaar als ook voor het lopende sportjaar. Hier zijn de eerste resultaten behaald, alhoewel we ook hier niet volledig gecompenseerd worden. Daarnaast worden ook opbrengsten gegenereerd, maar ondanks alle inzet staat ons resultaat zwaar onder druk.

ALV

Onze statuten bepalen dat we jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de ALV moeten houden, dus voor 31 december.

Een noodwet i.v.m. de Corona bepaalt dat de ALV met 4 maanden uitgesteld mag worden. We geven de voorkeur aan een fysieke bijeenkomst, daarom hebben we als bestuur besloten om de ALV, waarin de jaarrekening over afgelopen seizoen vastgesteld moet worden, voorlopig uit te stellen.

Contributie

Om de impact te beperken en onze financiën ondanks de roerige tijd toch op pijl te houden heeft het Bestuur besloten dat we op dit moment niet anders kunnen dan de contributie de komende kwartalen gewoon te innen. Hopelijk hebben jullie hier begrip voor. Aan het eind van het seizoen zullen nogmaals kijken naar onze financiën en bepalen of we alsnog een deel van de contributie niet zullen innen.

Namens het Bestuur

Leo Bottema en Henk Wijnsma

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 3 december 2020 door Peter Bredenoort
Share Button

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 reactie

  • Fijn dat jullie hier transparant in zijn. Ik kan me maar zo voorstellen dat er best leden zijn die zich juist nu willen aansluiten bij de club van 100 of zo, met het doel de club overeind te houden.