Lidmaatschap

1. Informatie aanvragen

Iedereen kan zich op elk gewenst moment aanmelden als nieuw lid van Alterno. Ben je geïnteresseerd en zou je een paar keer mee willen trainen, vraag dan eerst informatie aan over het gewenste niveau door een interesseformulier in te vullen en/of een mail te sturen naar de contactpersonen van de betreffende afdeling.

Tot 12 jaar: Mini-afdeling: mail

12-18 jaar: Jeugdafdeling: mail

Vanaf 18 jaar: Senioren-afdeling: mail

Interesse in recreatievolleybal? Bekijk eerst de recreantenpagina: klik hier

Coördinator recreanten: Gertjan Beumer: mail

Samen met de desbetreffende technisch coördinator wordt bepaald bij welk team je mee kunt gaan trainen. Je mag gratis meetrainen tot de eerste van de maand volgend op de eerste training.

2. Lid worden

Indien je, nadat je een aantal keren hebt meegetraind, besluit om lid te worden dan vragen we je het volgende te doen:

Download het aanmeldformulier en stuur dit naar de ledenadministratie voorzien van een digitale foto van je hoofd en romp in .jpg of.jpeg format bij de mail.

Wil je ook competitie gaan spelen, dan kun je dat op het aanmeldingsformulier aangeven. Competitiespelers zijn naast de verenigingscontributie ook NeVoBo-contributie verschuldigd. De ledenadministratie zorgt ervoor dat je wordt aangemeld bij de NeVoBo en je ontvangt een spelerskaart. Wanneer je van een andere vereniging komt, en al bekend bent bij de NeVoBo, dan graag het NeVoBo-nummer vermelden op het aanmeldingsformulier. Wanneer je nog in het bezit bent van een geldige spelerskaart, dan ben je hier zelf verantwoordelijk voor. De NeVoBo levert in deze situatie namelijk geen nieuwe spelerskaart. Het is altijd mogelijk een nieuwe spelerskaart aan te vragen. Hiervoor wordt echter wel € 5,00 in rekening gebracht. Voeg s.v.p. geen spelerskaarten bij het aanmeldingsformulier

Ondersteunend lidmaatschap

Wil je zelf niet actief gaan volleyballen, maar ben je wel geïnteresseerd in het wel en wee binnen Alterno, dan bestaat de mogelijkheid om ondersteunend lid te worden. Hiervoor dien je eveneens het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie.

3. Lid zijn: contributie

Contributie

De contributie is opgebouwd uit twee delen de basiscontributie en de Nevobo contributie. De Nevobo contributie betreft de kosten voor het spelen van competitie (Nevobo-contributie, spelerspas, zaalhuur tijdens wedstrijden, teamgelden en andere competitiekosten).

Daarnaast hanteert Alterno een plustoeslag voor spelers die in een plusteam spelen. Plusteams zijn de teams die vaker dan één keer per week trainen. Deze teams worden voor elk seizoen opnieuw door de vereniging bepaald.

De actuele contributiebedragen staan hieronder aangegeven

Speciale regelingen

*Wedstrijdshirt kledinglijn

Vanaf seizoen 2020-2021 wordt door Dros Alterno een wedstrijdshirt beschikbaar gesteld vanuit het kledingfonds. Al onze spelers en speelsters zijn verplicht in dit shirt te spelen. Klik hier voor meer informatie over de clubkleding

Blessureregeling

Voor leden die vanwege een blessure of zwangerschap 3 maanden aansluitend niet kunnen volleyballen, bestaat de mogelijkheid een deel van de betaalde contributie terug te vragen. Vul hier voor het aanvraagformulier in en neem vervolgens contact op met de ledenadministratie

Gezinskorting

Voor gezinnen waarvan drie of meer personen het gehele seizoen spelend lid zijn, kan er aan het eind van het seizoen € 17,50 gezinskorting gegeven worden. Indien u gebruik wilt maken van deze gezinskorting, dient u dit bij de ledenadministratie per e-mail kenbaar te maken.

Regelingen voor minimahuishoudens

Gezinnen met een laag inkomen kunnen soms gebruikmaken van speciale regelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Apeldoorn: alle kinderen doen mee. Hier vindt u een overzicht waar u terecht kan voor verschillende voorzieningen voor dat extra steuntje in uw rug. Uiteraard wordt deze steun vertrouwelijk behandeld door de ledenadministratie.

Voor meer informatie, verhuisberichten en/of wijzigingen (bijv.e-mailadres, opzeggingen), kunt u terecht bij de ledenadministratie:

Patricia Geervliet: ledenadministratie@alterno-apeldoorn.nl / +31653878886

4. Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap kan uitsluitend per kwartaal worden beëindigd. Alleen wanneer de opzegging per e-mail is doorgegeven aan de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@alterno-apeldoorn.nl) wordt de contributiebetaling beëindigd. Telefonisch opzeggen of opzeggingen via het contactformulier worden niet geaccepteerd. Wij verzoeken u om uw opzegging uiterlijk voor de eerste van een nieuw kwartaal in te dienen. Zegt u op na de eerste dag van een nieuw kwartaal dan zal uw lidmaatschap nog een kwartaal doorlopen.

Mailadres ledenadministratie: ledenadministratie@alterno-apeldoorn.nl

5. Privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Alterno houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijk wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, die per 25 mei 2018 van kracht is in Europa). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (denk hierbij aan b.v. de leden administratie, teamindeling, uitwisseling met de Nevobo t.b.v. de competitie);

– Uitdrukkelijk vragen om uw toestemming als wij nieuwe gegevens toevoegen aan ons systeem;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (denk hierbij aan de NeVoBo);

– Alle door ons ontvangen fysieke post en/of e-mail, met daarin uw persoonlijke gegevens, in behandeling nemen en op correcte wijze verwerken;

– Adres wijzigingen direct behandelen en verwerken;

– U als Alterno lid de nieuwsbrief en uitnodigingen voor speciale evenementen van Alterno toezenden;

Indien u bezwaar heeft tegen verwerking van uw gegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen met Bestuur@alterno-apeldoorn.nl

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 31 augustus 2022 door Jos Mulder
Share Button