Goed nieuws: het Alterno Beach veld is klaar!

Vanaf maandag 11 mei kan er getraind worden, in de nieuwe teamsamenstellingen. Achter Villa in Kleur (voorheen dansschool Biezeman) ligt op de parkeerplaats een groot zandvlak met twee beachvelden.We hebben de middagen gereserveerd voor de miniteams en de avonden voor jeugdteams.Ieder team heeft steeds 50 minuten beschikbaar op het veld. Dat is kort, maar het is de enige manier waarop we (bijna) alle teams door de weeks kunnen laten trainen. Zorg dat je die tijd gebruikt om met de bal te sporten. Je trainer kan beslissen dat jullie voorafgaand aan de veldtraining in het park de warming up doen en/of een conditie/krachttraining. Uiteraard moet je hierbij ook alle corona-richtlijnen goed aanhouden! In het protocol voor trainers staat een link naar een site met geschikte oefeningen.

Zodra de Nevobo richtlijnen heeft opgesteld voor senioren, kan bekeken worden op welke tijdstippen ook zij kunnen trainen. De ruimte is echter beperkt, omdat in verband met de Corona-maatregelen twee velden nodig zijn voor één team.

We zijn enorm blij dat we de mini’s en jeugd van onze club weer kunnen laten trainen. Dit gebeurt wel onder strikte voorwaarden. Daarom hebben we een protocol opgesteld aan de hand van richtlijnen van NOC*NSF en de Nevobo. De voorwaarde die wij stellen om te komen trainen, is dat je de inhoud van het protocol goed kent en dat je je er aan houdt. In de bijlage kun je de protocollen lezen. Er is een versie voor spelers, ouders/verzorgers en voor trainers. Ook is het volledige protocol beschikbaar, waaraan het bestuur en de min- en jeugdcommissie zich houden.

Tijdens de trainingen is behalve de trainer ook een corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een oranje hesje. Houd je altijd aan zijn/haar aanwijzingen. Paul Weterkamp (jeugd) en Hilda Knaapen (mini’s) coördineren dit. De voorzitters van de jeugd- en minicommissie zijn samen met het bestuur verantwoordelijk voor het geheel.

We moeten eerlijk zeggen: we zijn niet zo gek op al die regeltjes. We praten liever over wat er mag, dan over wat er niet mag. We hopen dat iedereen, net als wij, snapt dat het helaas op dit moment alleen mogelijk is om te sporten als iedereen zich aan de richtlijnen houdt.

We wensen iedereen heel veel plezier!!

Ps: a.s. zaterdag kan er door maximaal 6 teams in de oude samenstelling getraind worden! Je trainer kan zich hiervoor aanmelden in de jeugdtrainers app. Plaatsing is onder voorbehoud van de organisatorische haalbaarheid.

N.B. De parkeerplaats bij de Alternohal is nu een fietsenparkeerplaats. De auto’s kunnen een rondje rijden op de parkeerplaats bij de school / apotheek. Kiss en ride!

Protocol Beachvolleybal Alterno spelers en ouders

Protocol Beachvolleybal Alterno Trainers

Protocol Beachvolleybal Alterno Posters

Protocol Beachvolleybal Alterno

Trainingsrooster

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 3 juni 2020 door Jos Mulder
Share Button

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *