Goed om te weten:

Landskampioen Dames 2014

Nationale Beker Dames 2013

Landskampioen Zitvolleybal 2012

Winnaar Jaap van Kasteel trofee
2006, 2012, 2013 & 2014

ALV uitnodiging

Geplaatst op 22 oktober 2018 door Jos Mulder

Hierbij nodigen wij u, onze leden, uit voor de Algemene Ledenvergadering op: Zondag 11 november 2018 om 13.00 uur in clubhuis ‘De Boei’ Alternohal

Agendapunten:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen Algemene ledenvergadering 17 juni 2018
4a. Jaarverslag bestuursleden
4b. Jaarrekening seizoen 2017/2018
5. Verslag Kascommissie
6. Verkiezing nieuwe kascommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting

De stukken behorende bij de agenda kunt u een week voorafgaand aan de vergadering (d.d 04 november 2018) opvragen bij André Tijhuis. Via het e-mailadres penningmeester@alterno-apeldoorn.nl U krijgt ze dan per e-mail toegezonden.

Wij nodigen de leden van harte uit de Algemene Ledenvergadering te bezoeken! Graag tot ziens op 11 november 2018.

Namens het bestuur volleybalvereniging Alterno,
Marga Tijssen, bestuurssecretaris.

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 22 oktober 2018 door Jos Mulder
Share Button
«
»

Laat een reactie achter