ALV op 10 november

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op zondag 10 november om 14.30 uur in het clubhuis van onze vereniging. Hieronder treft u de agenda aan.

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Algemene ledenvergadering 13 juni 2019
 4. 4a.  Jaarverslag  bestuursleden (mondeling)
 5. 4b.  Jaarrekening seizoen 2018/2019
 6. Kledinglijn Alterno
 7. Verslag Kascommissie
 8. Verkiezing nieuwe kascommissie
 9. Benoeming/verkiezing bestuursleden Aftreden;  In de ALV van november 2019 treedt André Tijhuis als Penningmeester. Benoeming; Leo Bottema stelt zich beschikbaar als Penningmeester in het Bestuur.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De stukken behorende bij de agenda kunt u een week voorafgaand aan de vergadering (d.d 03 november 2019) opvragen bij Marga Tijssen. Via het e-mailadres Bestuur@alterno-apeldoorn.nl 

U krijgt ze dan per e-mail toegezonden. Wij nodigen de leden van harte uit de Algemene Ledenvergadering te bezoeken! Graag tot ziens op 10 november 2019.                                                                             

Namens het bestuur volleybalvereniging Alterno,

Marga Tijssen, bestuurssecretaris.

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 7 november 2019 door Jos Mulder
Share Button

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties