ALV 6 juni

Geacht Lid/Geachte Leden,

Hierbij nodigen wij u, onze leden, uit voor de Algemene Ledenvergadering op:
Datum    : 6 juni
Aanvang    : 20:00
Plaats    : Alternohal

Alterno, de vereniging, van met elkaar en voor elkaar. De ALV wordt 2 keer per jaar gehouden om een ieder op de hoogte te brengen van alles wat er gaande is binnen onze club. Hier kan je stemmen over de voorstellen, meepraten over ideeën en/of vragen stellen.

De Algemene Ledenvergadering kan uitsluitend functioneren als van ieder team een afgevaardigde aanwezig is.
Breng dit ajb op in de teambespreking en bepaal wie jullie gaat vertegenwoordigen.

Agendapunten:

1.    Opening en mededelingen
2.    Notulen Algemene ledenvergadering 9 november 2023
3.    Begroting 2024/2025
4.    Participeren van leden binnen Alterno: uitkomsten enquête
5.    Doelen en ambities Alterno
6.    Aftreden bestuurslid: René Steenman; Vacature/toetreden; bestuurslid facilitair

Eventuele (tegen) kandidaten voor bovenstaande functies kunnen zich beschikbaar stellen op:   bestuur@alterno-apeldoorn.nl

7.    Rondvraag
8.    Sluiting

De stukken behorende bij de agenda kunt u een week voorafgaand aan de vergadering
(d.d  30-05-2024) opvragen bij het Bestuur. Via het e-mailadres bestuur@alterno-apeldoorn.nl. U krijgt de stukken dan per e-mail toegezonden.

Wij zien jullie allen graag op 6 juni.

Het bestuur volleybalvereniging Alterno

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 16 mei 2024 door Peter Bredenoort
Share Button