Alterno is drie ereleden rijker

De algemene ledenvergadering werd vrijdagavond, geheel coronaproof, in het clubhuis bezocht door slechts een handvol leden. Corona zal hier ongetwijfeld debet aan zijn geweest. De aanwezigen kregen in eerste instantie via penningmeester Leo Bottema de financiële situatie van de vereniging voor de kiezen, die ondanks de wereldwijde pandemie, nog immer zeer gezond mag worden genoemd. Daarna werd de vergadering voortgezet met een tweetal luchtigere onderdelen.

Nieuw bestuurslid

Als eerste stond de toetreding van Pamela de Koning tot het bestuur op het programma. Pamela, een nieuw gezicht binnen de vereniging , gaat de post Algemene zaken op haar schouders nemen. Een bestuursfunctie die al enige tijd in de vacaturebank terug te vinden was na het vertrek van haar voorganger Bert Kemkes naar het Verenigd Koninkrijk . Pamela gaf in haar korte toelichting aan door haar beperkte kennis van het volleybalspel, graag op een andere wijze toch een bijdrage aan de club te willen leveren, iets wat door de voltallige vergadering met een instemmend applaus werd bekrachtigd.

Pamela de Koning

Ereleden

Vervolgens sprak bestuurslid facilitaire zaken René Steenman, in aanwezigheid van de inmiddels binnengekomen kinderen en echtgenote, drie kersverse ereleden toe. Beginnend met Tonnie Nijhof.

René sprak als motivatie voor de voordracht de jarenlange inzet van Tonnie, als “stille kracht” binnen de vereniging in diverse commissies waaronder de klus- en de kledingcommissie, zijn betrokkenheid bij bijna alle activiteiten van de vereniging en het feit dat hij voor iedereen klaar staat en bijna altijd met een gepaste oplossing weet te komen.

Tonnie Nijhof

Daarna was Marga Tijssen, secretaris, de aangewezen persoon om Monique Nijhof , als “iemand met een echt groen hart” eveneens voor het erelidmaatschap voor te dragen. In haar verklaring gaf Marga aan dat de lijst met activiteiten die Monique voor de vereniging ontplooit te lang is om op te noemen. Bovendien is zij ook iemand die via diverse acties jaar na jaar de nodige extra inkomsten voor de vereniging weet te realiseren. Zij is “de motor van Alterno”.

Tonnie en Monique Nijhof

Last but not least werd Jan Voortman naar voren geroepen en ook hij werd geprezen om zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Als er iets op klusgebied bij de vereniging op het programma staat is het Jan die er de schouders onder zet. “Zijn bed staat regelmatig in de hal”, aldus René. Daarbij is Jan ook hij jarenlang bij diverse activiteiten van de vereniging betrokken geweest.

Jan Voortman

Het wekt dan ook geen verbazing dat deze voordracht van het bestuur door de ledenvergadering met algemene stemmen werd bekrachtigd en de vereniging daardoor een drietal prachtige ereleden rijker is geworden.

JM.

Bekijk meer foto’s van de ALV op 09 september

Bekijk alle ereleden van onze vereniging

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 13 september 2020 door Jos Mulder
Share Button

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 reacties