Alterno gaat bouwen

Vrijdag 7 maart heeft het bestuur de aanwezige leden tijdens een extra ALV op de hoogte gebracht van de voorgenomen nieuw bouw plannen. Na een uiteenzetting over de reden, de inhoud en de financiële onderbouwing is aan het eind van de vergadering het voorstel met unanieme stemmen aangenomen.

Het bestuur is al ruim een jaar met de gemeente en vertegenwoordigers van het Edison college in gesprek over onze accommodatie. Daar wij deze als vereniging verhuren (via de gemeente) aan het Edison college voor het sport onderwijs van de school zijn we als verhuurders verantwoordelijk voor een goed onderhouden accommodatie die aan de geldende richtlijnen voldoet. Na onderzoek door een adviesbureau bleek onze hal niet op alle punten te voldoen. Zo dienden we aanpassingen aan het ventilatiesysteem te verrichten, is er geluidsoverlast als gevolg van lekken langs de vouwwand en is er te weinig bergruimte.

De nieuwbouw gaat plaatsvinden om een oplossing voor dat laatste punt zorg te dragen. Samen met onze sponsor Witteveen architecten is daarop een plan ontwikkeld om extra ruimte te realiseren.
De nieuwbouw zal bestaan uit een verdieping welke bovenop de huidige berging zal komen. Niet alleen bouwen we er een verdieping bovenop, de bergingen op de begane grond zullen na de nieuwbouw vrijwel volledig voor gebruik van de school zijn. Deze ruimten gaan dan ook op slot en zijn alleen toegankelijk voor het Edison college.

Daarentegen krijgt de vereniging extra ruimte. Een deel hiervan zal gebruikt gaan worden voor opslag en een werkplaatsje (Fop’s hok), de rest zal verder ingericht dienen te worden. Wellicht dat we hier een extra vergader ruimte annex business ruimte van gaan maken. Naast de nieuwbouw zal ook de vouwwand vervangen gaan worden door een meer geluid dempend exemplaar.

In ruil voor de inspanning welke VV Alterno verricht voor het aanbieden van deze extra bergruimte heeft de gemeente ons laten weten de huurovereenkomst voor 20 jaar (!) te gaan verlengen. Tevens zal in de nieuwe huurovereenkomst een financiële bijdrage in de nieuwbouw kosten verwerkt zitten. De eerste aanvraag is afgelopen week naar de welstandscommissie verzonden. We gaan ervan uit dat we medio mei kunnen starten met de bouw zodat deze aan het begin van het nieuwe seizoen casco kan worden opgeleverd. Natuurlijk dienen we ook een deel zelf te gaan doen in het bouw proces. De verwarming en verlichting zijn twee welke we zelf op gaan pakken.

Mochten er na het lezen van dit stukje goede ideeën bij je opkomen over de inrichting of sta je nu al te popelen om te komen helpen, schroom niet en laat het me even weten. Mochten er vragen zijn of wil je meer weten, mail je vragen opmerkingen en/of aanmelding voor de werkgroep naar facilitair.

Groet, Martin Koldenhof

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 10 juli 2014 door Jos Mulder
Share Button

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 reacties