Algemene ledenvergadering 9 november en jubilarissen

Op donderdagavond 9 november werd in ons clubhuis de ALV gehouden. Goed gebruik is altijd dat de ALV op een zondag plaatsvindt, maar we hebben voor deze keer gekozen voor een donderdag. Belangrijkste reden was dat we hoopten dat hierdoor de opkomst wat hoger zou zijn. Al begrijpen we dat het voor de teams die trainen op donderdagavond lastig is. De opkomst was gelukkig inderdaad hoger dan normaal (ca. 35 mensen) en het bleef ook na afloop van de ALV nog een tijd gezellig in het clubhuis. Wat ons betreft een geslaagde avond!

Op de agenda van de ALV stond de jaarrekening seizoen 2022-2023. Leo heeft ons hier doorheen geleid en een mooi positief resultaat laten zien. Vervolgens was het de beurt aan de Kascommissie die de ALV adviseerde om het bestuur decharge te verlenen. De ALV stemde hiermee in en daarmee is de jaarrekening afgerond. Veel dank aan Leo en de Kascommissie!

Het volgende onderwerp was het huishoudelijk reglement. Deze is opgesteld en was de afgelopen periode door alle leden op te vragen en te voorzien van opmerkingen of vragen. De vragen en opmerkingen bleven uit en daarmee stelde Martin het huishoudelijk reglement vast. Graag bedanken we Harris Couwenberg voor al het werk dat hij hiervoor heeft verzet.

Binnen het bestuur hebben we een veilig sportklimaat hoog op de agenda staan. Daarom zijn we gestart met een project om bij trainers die met jeugdspelers werken een Verklaring omtrent gedrag (VOG) op te gaan vragen. Astrid heeft toegelicht welke stappen er reeds zijn gezet en dat de eerste VOG’s zijn aangevraagd. Op korte termijn zullen de trainers het verzoek gaan krijgen.

Vervolgens waren wij verheugd om te kunnen meedelen dat er een nieuwe kandidaat is gevonden voor de rol van secretaris in het bestuur. Judith Krans-Schilder heeft zich kandidaat gesteld. De ALV werd gevraagd om hiermee in te stemmen. De ALV reageerde positief en daarmee is Judith vanaf heden formeel in functie.

Ook werden er twee mensen bedankt voor het vele werk dat ze verzet hebben binnen Alterno in de afgelopen jaren: Marga Tijssen en Jos Mulder. Hulde!

En tot slot waren er meer dan 30 jubilarissen die een speldje kregen van de voorzitter. Zowel voor 12,5 jaar, 25 jaar en maar liefst 7 personen zijn 40 jaar lid. Nieuw is dat we nog iets moeten bedenken voor leden die 50 jaar lid zijn. De eerste heeft die mijlpaal al bereikt. We hopen dat we na onze halve eeuw feest jullie allen nog vele jaren zullen zien bij Alterno!

We willen een ieder bedanken voor zijn aanwezigheid en kijken terug op een geslaagde ALV,

Bestuur Dros-Alterno

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 21 november 2023 door Peter Bredenoort
Share Button