De ALV van 20 twee

Na enige vertraging vanwege een technische euvel begon de Algemene Ledenvergadering afgelopen zondag om 14.30 uur. Een bijzondere ledenvergadering want naast de gebruikelijke toelichting over de jaarrekening van het afgelopen jaar stond ook het afscheid van maar liefst 4 bestuursleden op de agenda.

Maar we hebben ook een moment stil gestaan bij het overlijden van twee bijzondere (oud) leden. Carla Kers overleed op 11 februari jl. onverwachts op de leeftijd van 64 jaar en Jaap Buitenhuis overleed op 10 januari jl. op de leeftijd van 60 jaar.

Zij zullen gemist worden. 

Vervolgens heeft Leo Bottema, de penningmeester, aan de aanwezige leden de jaarrekening 2020/2021 toegelicht. De jaarrekening laat een gezonde vereniging zien, maar er zijn wel een aantal financiële uitdagingen.

Tijdens de coronaperiode is het leden aantal teruggelopen en hebben we inkomsten gemist vanuit ons clubhuis. Daarnaast zijn er nog een aantal leningen die afgelost moeten worden en wordt er een voorziening getroffen om op termijn groot onderhoud uit te kunnen voeren.

In de afgelopen maanden heeft Leo gebruik kunnen maken van diverse compensatieregelingen vanwege Corona. Hiermee hebben we een deel van de kosten en gemiste inkomsten kunnen opvangen.

De komende maanden maakt onze penningmeester een doorrekening om te kijken hoe we de indexering kunnen opvangen en hopen we dat een contributieverhoging beperkt blijft. Dit zal in de volgende ledenvergadering op de agenda staan. 

Het Bestuur heeft de ALV gevraagd akkoord te gaan met een investering in het kader van duurzaamheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een subsidieaanvraag van de Gemeente Apeldoorn.

De ALV is akkoord gegaan met deze aanvraag en komende investering. 

Daarna nam Mathijs Mast het woord en bedankte de aftredende bestuursleden, Henk Wijnsma, Pamela de Koning, Daniel van Bruggen en Marga Tijssen met een persoonlijk woord, bloemen en een attentie.

Helaas zijn er (nog) geen leden die zich hebben aangemeld om deze vacatures op te vullen. 

Het groene hart 💚 leeft weer!

In 2019/2020 hebben we als vereniging i.s.m. de Rabobank en het NOC*NSF en met vele leden in diverse bijeenkomsten gewerkt aan het project Back to Basic oftewel het Groene Hart 💚.
Door Corona is dit project stilgelegd maar….in de afgelopen weken heeft een kleine groep leden o.l.v. Mathijs Mast dit weer opgepakt. O.l.v. Rob van der Dool hebben we de leden tijdens de vergadering meegenomen in deze plannen.

De komende weken gaan we verder met de uitwerking.

Ben jij nieuwsgierig hoe we het groene hart 💚 weer gaan vormgeven en wil je (weer) meedenken; meld je dan aan op dit mailadres; Bestuur@alterno-apeldoorn.nl

Namens het Bestuur, Mathijs, Leo en René

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 28 februari 2022 door Peter Bredenoort
Share Button

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *