Goed om te weten:

Landskampioen Dames 2014

Nationale Beker Dames 2013

Landskampioen Zitvolleybal 2012

Winnaar Jaap van Kasteel trofee
2006, 2012, 2013 & 2014

Aankondiging ALV

Geplaatst op 25 mei 2018 door Jos Mulder

Hierbij nodigen wij u, onze leden, uit voor de Algemene Ledenvergadering op:

Datum: Zondag 17 juni 2018

Aanvang: 15.00 uur

Plaats: clubhuis ‘De Boei’ Alternohal

Agendapunten:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Begroting 2018/2019
4. Benoeming/verkiezing bestuursleden
Aftreden;  In de ALV van juni 2018 treden Bert Kemkes  (bestuurslid
Algemene Zaken) en Martin Koldenhof (bestuurslid Commerciële Zaken)af

Toetreden: Daniël van Bruggen, bestuurslid Commerciële Zaken

Vacatures voor de portefeuilles; Volleybal technische zaken en Algemene
Zaken

Eventuele (tegen) kandidaten voor bovenstaande functies kunnen zich
beschikbaar stellen op: bestuur@alterno-apeldoorn.nl

5. Rondvraag
6. Sluiting

De stukken behorende bij de agenda kunt u een week voorafgaand aan de
vergadering (d.d 10 juni 2018)opvragen bij Marga Tijssen. Via het
e-mailadres bestuur@alterno-apeldoorn.nl. U krijgt de stukken dan per
e-mail toegezonden.
Wij nodigen de leden van harte uit de Algemene Ledenvergadering te
bezoeken! Graag tot ziens op 17 juni 2018!

Namens het bestuur volleybalvereniging Alterno,
Marga Tijssen, bestuurssecretaris

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 4 juni 2018 door Jos Mulder
Share Button
«
»

Laat een reactie achter