Aankondiging ALV

Algemene ledenvergadering (ALV)

Zondag 18 juni 2023

Aanvang: 15.00 uur

Alterno Clubhuis

 1. Opening en mededelingen
 • Notulen vorige vergadering
 • Contributie aanpassen
  • High level begroting met toelichting
  • Vaststellen contributie voor seizoen 2023-2024
 • Huishoudelijk reglement
  • Voorstel document met korte toelichting
  • Dit voorstel is open voor input. Hamerstuk volgende ALV
 • Verenigingszorgplicht per team
  • Voorstel voor minimale zorgplicht om deel te kunnen nemen aan de competitie als team
 • Bestuursmutaties
  • Aftredend bestuurslid Mathijs Mast (technische zaken)
  • Kandidaat bestuurslid Suzanne Klumper-Roelofs
  • Vacature secretaris
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen
 • Sluiting – Uiterlijk 16.30 uur
Deze pagina is voor het laatst geupdate op 15 juni 2023 door Raymond van der Haas
Share Button