Goed om te weten:

Landskampioen Dames 2014

Nationale Beker Dames 2013

Landskampioen Zitvolleybal 2012

Beste jeugdopleiding van Nederland in
2006, 2012, 2013 & 2014

Bestuur en commissies

Samenstelling Alternobestuur sinds juli 2016. Vlnr: Henk Wijnsma, Martin Koldenhof, André Tijhuis, Marga Tijssen, Bert Kemkes en Freek Meeske

Bestuur Alterno

E-mailadressen
Algemeen Bestuurszaken bestuur@alterno-apeldoorn.nl
Henk Wijnsma Voorzitter voorzitter@alterno-apeldoorn.nl
Marga Tijssen Secretaris bestuur.at.alterno-apeldoorn.nl
André Tijhuis Penningmeester penningmeester@alterno-apeldoorn.nl
Rene Steenman Facilitaire zaken facilitair@alterno-apeldoorn.nl
Martin Koldenhof Commerciële zaken en communicatie sponsorcie@alterno-apeldoorn.nl
Bert Kemkes Algemene zaken algemenezaken@alterno-apeldoorn.nl
vacature Volleybalzaken: volleybalzaken@alterno-apeldoorn.nl

 

Belangrijke data

ALV (algemene ledenvergadering): De laatste ledenvergadering was op  29 oktober 2017. De volgende ledenvergadering is op 20 dec om 19.30 over het afsluiten van een extra lening voor aanschaf LED verlichting.

Bestuursvergaderingen: Het bestuur van Alterno vergadert iedere 3e woensdag van de maand van 20:00 – 23:00 uur in de bestuurskamer van Alterno. Het eerste half uur is er vrije inloop voor als u een vraag heeft of en zaak met het bestuur wilt bespreken. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd een bericht sturen of telefonisch contact met één van de bestuursleden opnemen. De telefoonnummers zijn terug te vinden in de kaderlijst.

Data 2017-2018:  17-1, 21-2, 21-3, 18-4, 16-5, 20-6.

Commissies

Seniorencommissie

Er zijn momenteel nog een aantal vacatures binnen de TC. Voor alle vragen aangaande technische zaken graag mailen naar volleybalzaken.at.alterno-apeldoorn.nl

vacature Voorzitter volleybalzaken.at.alterno-apeldoorn.nl
vacature Coördinator D01 & H01 seniorencie.at.alterno-apeldoorn.nl
André Jonker Coördinator D2, D3, D4, D6 seniorencie.at.alterno-apeldoorn.nl
vacature Coördinator D5 & D7 t/m D12 seniorencie.at.alterno-apeldoorn.nl
vacature Coördinator H02 t/m H05 seniorencie.at.alterno-apeldoorn.nl
vacature Coördinator H06 t/m H09 seniorencie.at.alterno-apeldoorn.nl

 

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is op sterkte!  Op dit moment bestaat de jeugdcommissie uit een voorzitter, een secretaris en 5 leden. De leden van de jeugdcommissie hebben ieder één of meerdere teams, waar zij fungeren als aanspreekpunt. Dus als er zich problemen of vragen voordoen kan dat via diegene gecommuniceerd worden. Dit kan via de algemene mail, die dan doorgestuurd wordt naar de betreffende persoon, of via de telefoon. We hopen op een goed jeugdjaar! Hieronder de namen en gegevens van de jeugdcommissie:

Naam Functie Telefoon Mobiel
Rob van den Dool Voorzitter 06-51993856
Henriëtte Kunst Secretaris (tot 01.01.2018) 055-5421927 06-20512910
Jacqueline Koopman Secretaris
Mirjam Zijlstra Lid (aanspr MC2, MC4, MC5) 055-3604342 06-50271494
Marga Tijsen Lid (aanspr. MB4/JA2/JA3, JC3) 055-5409771 06-25570826
Peter Bredenoort Lid (aanspr. MA2/MB2/MB3) 055-3600141 06-83699034
Mieke Roelofs Meisjeslijnselectielijn (MA1/MB1/MC1) 055-5410579
Annebritt Kneijnsberg Ondersteuning meisjesselectielijn 06-29586111
Marlous Zinnemers Ondersteuning meisjesselectielijn 055-5403883
Vincenzo Valenti Jongensselectielijn (JA1/JB1/JC1/Jb2) 06-21692722

Alle leden van de jeugdcommissie zijn via het volgende e-mailadres  te bereiken: jeugdcie.at.alterno-apeldoorn.nl

Minicommissie

Naam Functie Bereikbaar
Eline Konijnenberg Voorzitter  voorzitterminicie.at.alterno-apeldoorn.nl
Jolanda Essenstam Secretaritaat & ledenadministratie minicie.at.alterno-apeldoorn.nl
Claudia Cornelies Wedstrijd- en Algemene zaken minicie.at.alterno-apeldoorn.nl
Riccardo van Ernst Wedstrijd- en Algemene zaken  minicie.at.alterno-apeldoorn.nl
Wendy Spijkerbosch Activiteiten Alterno.miniactiviteiten.at.gmail.com
Mathilde Jabobs Activiteiten Alterno.miniactiviteiten.at.gmail.com
Eric Meijer Technische zaken

IMG_9762

 

 

 

 

 

 

Alle leden van de minicommissie zijn via het volgende e-mailadres  te bereiken: minicie@alterno-apeldoorn.nl

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 14 december 2017 door Jos Mulder
Share Button